ΚΕΕΛΠΝΟ

Διφθερίτιδα

Ορισμός

Κλινικά Κριτήρια

Κάθε άτομο με κλινική εικόνα συμβατή με μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες κλινικές μορφές:

Κλασσική Αναπνευστική μορφή :

Λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού με εικόνα λαρυγγίτιδας ή ρινοφαρυγγίτιδας ή αμυγδαλίτιδας ΚΑΙ παρουσία προσκολλημένης μεμβράνης ή ψευδομεμβράνης στους ιστούς

Ήπια Αναπνευστική μορφή :

Λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού με εικόνα λαρυγγίτιδας ή ρινοφαρυγγίτιδας ή αμυγδαλίτιδας ΧΩΡΙΣ παρουσία προσκολλημένης μεμβράνης ή ψευδομεμβράνης

Δερματική μορφή:

Παρουσία δερματικών βλαβών

Άλλες μορφές:

Αλλοιώσεις επιπεφυκότων ή βλεννογόνων

Εργαστηριακά Κριτήρια

 

Επιδημιολογικά κριτήρια

Τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

 

Κατάταξη κρούσματος

Α. Ενδεχόμενο κρούσμα:

Κάθε άτομο που πληροί τα κλινικά κριτήρια της κλασσικής αναπνευστικής μορφής διφθερίτιδας

Β. Πιθανό κρούσμα:

Κάθε άτομο που πληροί τα κλινικά κριτήρια διφθερίτιδας οποιασδήποτε μορφής και έχει επιδημιολογική σύνδεση με επιβεβαιωμένο κρούσμα ή σύνδεση που υποδηλώνει μετάδοση από ζώο σε άνθρωπο

Γ. Επιβεβαιωμένο κρούσμα:

Κάθε άτομο που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια και τα κλινικά κριτήρια μιας τουλάχιστον εκ των μορφών διφθερίτιδας

Ορισμοί κρούσματος για υποχρεωτική δήλωση νοσημάτων

Δελτίο Δήλωσης