ΚΕΕΛΠΝΟ

Διφθερίτιδα

Γενικές Πληροφορίες

Κλινική περιγραφή

Κλινική εικόνα συμβατή με διφθερίτιδα, π.χ. νόσος της ανώτερης αναπνευστικής οδού που χαρακτηρίζεται από κυνάγχη, χαμηλού βαθμού πυρετό και προσκολλημένη μεμβράνη που καλύπτει τις αμυγδαλές, το φάρυγγα και/ή τη μύτη.

Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση

Κατάταξη του κρούσματος

Πιθανό

Κρούσμα που συμφωνεί με την κλινική περιγραφή, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ούτε έχει επιδημιολογική σύνδεση.

Επιβεβαιωμένο

Κρούσμα που συμφωνεί με την κλινική περιγραφή και είτε έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά είτε έχει επιδημιολογική σύνδεση.

Σημείωση
Οι ασυμπτωματικοί φορείς και τα κρούσματα μη τοξινογόνου C. diphtheriae ή δερματικής διφθερίτιδας δεν πρέπει να δηλώνονται.

Ορισμός

Ορισμοί κρούσματος

Ορισμοί κρούσματος για υποχρεωτική δήλωση νοσημάτων

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Δελτίο Δήλωσης