ΚΕΕΛΠΝΟ

Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης

Τα δελτία δήλωσης των υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων που αποστέλλονται από τα Νοσοκομεία και τις Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας παραλαμβάνονται από τη Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης, καταχωρούνται, αναλύονται, εξάγονται συμπεράσματα και γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων παρουσιάζονται σε τακτικές εκθέσεις του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης.

Οδηγίες ηλεκτρονικής δήλωσης υποχρεωτικώς δηλουμένων νοσημάτων

Οδηγίες ηλεκτρονικής δήλωσης υποχρεωτικώς δηλουμένων νοσημάτων

Κατάλογος νοσημάτων – χρόνοι δήλωσης

Κατάλογος νοσημάτων – χρόνοι δήλωσης

Ορισμοί κρούσματος

Ορισμοί κρούσματος

Δελτία Δήλωσης

 

image_print