ΚΕΕΛΠΝΟ

Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης

Τα δελτία δήλωσης των υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων που αποστέλλονται από τις Δομές Υγείας της χώρας παραλαμβάνονται από τη Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και τη Διεύθυνση Πρόληψης και Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS, ΣΜΝ & Ηπατιτίδων, καταχωρούνται, αναλύονται, εξάγονται συμπεράσματα και γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων παρουσιάζονται σε τακτικές εκθέσεις του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης.

Οδηγίες ηλεκτρονικής δήλωσης υποχρεωτικώς δηλουμένων νοσημάτων

Οδηγίες ηλεκτρονικής δήλωσης υποχρεωτικώς δηλουμένων νοσημάτων

Κατάλογος νοσημάτων – χρόνοι δήλωσης

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ                                                             (αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρόληψης & ΕπιδημιολογικήςΕπιτήρησης HIV/AIDS, ΣΜΝ & Ηπατιτίδων) 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

HIV λοίμωξη/AIDS

Εβδομάδα 

Ηπατίτιδα B (οξεία, χρόνια)

Εβδομάδα 

Ηπατίτιδα C (οξεία, χρόνια)

Εβδομάδα 

Σύφιλη

Εβδομάδα 

Γονόρροια

Εβδομάδα 

Χλαμυδιακές Λοιμώξεις

Εβδομάδα 

 

Ορισμοί κρούσματος

Ορισμοί κρούσματος

Νομοθεσία

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 16711 (Τεύχος Β΄Αρ.Φύλλου 1665/07-04-2022) – Αναδιαμόρφωση του καταλόγου των υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων

Δελτία Δήλωσης

Δελτία Δήλωσης HIV/AIDS, ΣΜΝ & Ηπατιτίδων