ΚΕΕΛΠΝΟ

Εχινοκοκκίαση

Γενικές Πληροφορίες

Κλινική περιγραφή

Κλινική εικόνα συμβατή με εχινοκοκκίαση, η οποία μπορεί να προκαλέσει οποιοδήποτε από διάφορα κλινικά σύνδρομα που ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση της κύστης.

Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση:

Κατάταξη του κρούσματος

Επιβεβαιωμένο

Κρούσμα που συμφωνεί με την κλινική περιγραφή και έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά.

Ορισμός

Ορισμοί κρούσματος

Ορισμοί κρούσματος για υποχρεωτική δήλωση νοσημάτων

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Επιδημιολογικά Δεδομένα

Δελτίο Δήλωσης