ΚΕΕΛΠΝΟ

Λεπτοσπείρωση

Γενικές Πληροφορίες

Η λεπτοσπείρωση είναι μικροβιακή λοίμωξη η οποία παρατηρείται σε ανθρώπους και ζώα και προκαλείται από τον μικροοργανισμό που ονομάζεται λεπτόσπειρα (Leptospira spp). Το υγρό περιβάλλον και η παρουσία οργανικών υλικών συντελούν στην παρατεταμένη επιβίωση του μικροβίου.

Ορισμός

Ορισμοί κρούσματος

Ορισμοί κρούσματος για υποχρεωτική δήλωση νοσημάτων

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Κλινική περιγραφή

Κλινική εικόνα συμβατή με λεπτοσπείρωση, που χαρακτηρίζεται από πυρετό,
κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, ένεση επιπεφυκότων και, λιγότερο συχνά, μηνιγγίτιδα,
εξάνθημα, ίκτερο ή νεφρική ανεπάρκεια.

Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση

  • Απομόνωση της λεπτόσπειρας από κλινικό δείγμα του ασθενούς.
  • Ανίχνευση της λεπτόσπειρας σε κλινικό δείγμα με ανοσοφθορισμό.
  • Αύξηση του τίτλου συγκολλητινών κατά της λεπτόσπειρας.
  • Ανίχνευση αντισωμάτων IgM έναντι της λεπτόσπειρας στον ορό του
    ασθενούς.

Κατάταξη του κρούσματος

Επιβεβαιωμένο

Κρούσμα που συμφωνεί με την κλινική περιγραφή και έχει επιβεβαιωθεί
εργαστηριακά.

Δελτίο Δήλωσης

Ενημερωτικά Φυλλάδια