ΚΕΕΛΠΝΟ

Λεπτοσπείρωση

Γενικές Πληροφορίες

Η λεπτοσπείρωση είναι μικροβιακή λοίμωξη η οποία παρατηρείται σε ανθρώπους και ζώα και προκαλείται από τον μικροοργανισμό που ονομάζεται λεπτόσπειρα (Leptospira spp). Το υγρό περιβάλλον και η παρουσία οργανικών υλικών συντελούν στην παρατεταμένη επιβίωση του μικροβίου.

Ορισμός

Ορισμοί κρούσματος

Ορισμοί κρούσματος για υποχρεωτική δήλωση νοσημάτων

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Κλινική περιγραφή

Κλινική εικόνα συμβατή με λεπτοσπείρωση, που χαρακτηρίζεται από πυρετό,
κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, ένεση επιπεφυκότων και, λιγότερο συχνά, μηνιγγίτιδα,
εξάνθημα, ίκτερο ή νεφρική ανεπάρκεια.

Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση

  • Απομόνωση της λεπτόσπειρας από κλινικό δείγμα του ασθενούς.
  • Ανίχνευση της λεπτόσπειρας σε κλινικό δείγμα με ανοσοφθορισμό.
  • Αύξηση του τίτλου συγκολλητινών κατά της λεπτόσπειρας.
  • Ανίχνευση αντισωμάτων IgM έναντι της λεπτόσπειρας στον ορό του
    ασθενούς.

Κατάταξη του κρούσματος

Επιβεβαιωμένο

Κρούσμα που συμφωνεί με την κλινική περιγραφή και έχει επιβεβαιωθεί
εργαστηριακά.

Επιδημιολογικά Δεδομένα

Δελτίο Δήλωσης

Ενημερωτικά Φυλλάδια