ΚΕΕΛΠΝΟ

Νόσος Chikungunya

Ορισμός

Ορισμοί κρούσματος

Ορισμοί κρούσματος για υποχρεωτική δήλωση νοσημάτων

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

Επιδημιολογικά Δεδομένα

Η τρέχουσα γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων παγκοσμίως παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων- ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/en/chikungunya-monthly), και η λίστα χωρών σε κίνδυνο παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (CDC,  διαθέσιμη από: https://www.cdc.gov/chikungunya/geo/index.html). 

Δελτίο Δήλωσης

Παραπεμπτικά & άλλα Συνοδευτικά Έγγραφα