ΚΕΕΛΠΝΟ

Οξεία Ηπατίτιδα άγνωστης αιτιολογίας σε παιδιά

Γενικές Πληροφορίες

Tις τελευταίες εβδομάδες παρατηρήθηκε ένας ασυνήθιστα υψηλός αριθμός περιπτώσεων οξείας ηπατίτιδας σε παιδιά. Έχουν αναφερθεί κρούσματα σε χώρες της Ευρώπης, σε δύο Πολιτείες των ΗΠΑ και το Ισραήλ. Σε κανένα περιστατικό δεν τεκμηριώθηκε λοίμωξη από ιούς ηπατίτιδας (Α έως Ε) και δεν υπάρχει γνωστή συσχέτιση με ταξίδια ή έκθεση σε τοξικούς παράγοντες.

Προσβάλλονται παιδιά ηλικίας <16 ετών και τα συνήθη συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Οι γονείς και οι φροντιστές των μικρών παιδιών καλούνται να παρακολουθούν την υγεία τους, να είναι σε εγρήγορση για τυχόν εμφάνιση των συμπτωμάτων ηπατίτιδας (που αναφέρθηκαν) και σε περίπτωση υποψίας/ανησυχίας να επικοινωνούν με τον παιδίατρο.

Συστήνεται η συστηματική εφαρμογή των γενικών μέτρων πρόληψης-υγιεινής :

Συστήνεται τα παιδιά να έχουν κάνει όλα τα απαραίτητα για την ηλικία τους εμβόλια, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών/Εφήβων.

Ορισμός

Επιβεβαιωμένο κρούσμα: δεν ορίζεται προς το παρόν

Πιθανό κρούσμα: Κάθε άτομο ηλικίας < 16 ετών, που εμφανίζει οξεία ηπατίτιδα με
τρανσαμινάσες ορού > 500 IU/L (AST ή ALT), χωρίς να τεκμηριώνεται λοίμωξη από ιούς
ηπατίτιδας (Α, Β, C, D, Ε)* από την 1η Ιανουαρίου 2022

Επαφή με πιθανό κρούσμα: Κάθε άτομο με οξεία ηπατίτιδα (non Α-Ε)*, οποιασδήποτε
ηλικίας που έχει έρθει σε στενή επαφή με πιθανό κρούσμα από την 1η Ιανουαρίου 2022

*Αν αναμένονται αποτελέσματα ορολογικού ελέγχου για ηπατίτιδα Α-Ε ή αν το Νοσοκομείο
δεν έχει τη δυνατότητα εργαστηριακού ελέγχου για ηπατίτιδα Ε, αλλά πληρούνται τα άλλα
κριτήρια, τα περιστατικά μπορούν να δηλωθούν και να χαρακτηριστούν ως «εκκρεμή».

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρήθηκε ένας ασυνήθιστα υψηλός αριθμός περιπτώσεων οξείας ηπατίτιδας σε παιδιά. Έως σήμερα έχουν αναφερθεί κρούσματα σε χώρες της Ευρώπης, σε δύο Πολιτείες των ΗΠΑ και το Ισραήλ. Σε κανένα περιστατικό δεν τεκμηριώθηκε λοίμωξη από ιούς ηπατίτιδας (Α έως Ε) και δεν υπάρχει γνωστή συσχέτιση με ταξίδια ή έκθεση σε τοξικούς παράγοντες.

Το κλινικό σύνδρομο εμφανίζεται σε παιδιά ηλικίας έως 16 ετών και περιλαμβάνει: σοβαρή οξεία ηπατίτιδα με αξιοσημείωτα αυξημένες τρανσαμινάσες, συχνά με ίκτερο και γαστρεντερικά συμπτώματα (εμέτους ως προεξάρχον σύμπτωμα), που προηγούνται του ικτέρου.

Ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκαν μεταφορά σε εξειδικευμένες παιδιατρικές ηπατολογικές μονάδες και ένας μικρός αριθμός παιδιών υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση ήπατος. Σύμφωνα με αναφορές των ειδικών μονάδων, μόνο ένα παιδί έχει καταλήξει. Η υποκείμενη αιτία αυτής της αύξησης από τις αρχές του 2022 παραμένει επί του παρόντος άγνωστη αν και σε αρκετά περιστατικά έχει απομονωθεί αδενοιός.

Στη χώρα μας δεν έχει αναφερθεί αύξηση κρουσμάτων ηπατίτιδας στα παιδιά, αλλά οι κλινικοί γιατροί καλούνται να είναι σε εγρήγορση για αυτήν την αναδυόμενη κατάσταση και να επαγρυπνούν για την έγκαιρη ανίχνευση παιδιών που παρουσιάζουν σημεία και συμπτώματα ηπατίτιδας με τρανσαμινάση ορού> 500 IU/L (AST ή ALT) χωρίς σαφή αιτιολογία.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

 • Ίκτερο
 • Υπέρχρωση ούρων ή/και αποχρωματισμό των κοπράνων
 • Κνησμό
 • Αρθραλγία/μυαλγία
 • Πυρετό
 • Ναυτία, έμετο ή κοιλιακό άλγος
 • Λήθαργο και/ ή απώλεια όρεξης
 • Τρανσαμινάση ορού >500 IU/L σε παιδιά ηλικίας <16 ετών.

 

Διαχείριση δειγμάτων

Δεδομένου ότι το αίτιο της οξείας ηπατίτιδας στα παιδιά παραμένει άγνωστο, σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος που πληροί τα κριτήρια ορισμού του «πιθανού κρούσματος» ή της «στενής επαφής με πιθανό κρούσμα» θα πρέπει να φυλάσσονται τα ακόλουθα δείγματα :

 • Δύο δείγματα ορού και δύο δείγματα με EDTA (5 ml/δείγμα)
 • Ρινικό και φαρυγγικό επίχρισμα
 • Δείγμα κοπράνων
 • Δείγμα ούρων

Σημειώνεται ότι είναι σημαντικό να συλλέγονται όσο το δυνατό πιο πρώιμα δείγματα.
Επίσης τα θετικά δείγματα θα πρέπει να αποθηκεύονται για τυποποίηση.

Η περαιτέρω διαχείριση των δειγμάτων θα γίνεται μετά από συνεννόηση με το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) στα τηλέφωνα :210 8921008 και 210 8921078

Η μεταφορά των δειγμάτων θα γίνεται με ευθύνη των Νοσοκομείων, εφόσον έχουν σύμβαση με εταιρεία μεταφοράς βιολογικών δειγμάτων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάλογη σύμβαση θα γίνεται επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ στα τηλέφωνα: 1135 και 2105212054

Επιδημιολογικά Δεδομένα

Δελτίο Δήλωσης

Πολυμέσα