ΚΕΕΛΠΝΟ

Πανώλη

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Κλινική περιγραφή
Η νόσος χαρακτηρίζεται από πυρετό, ρίγη, κεφαλαλγία, κακουχία, βαριά γενική
κατάσταση, λευκοκυττάρωση και εκδηλώνεται με μία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες κύριες κλινικές μορφές:
• Τοπική λεμφαδενίτιδα (βουβωνική πανώλη)
• Σηψαιμία χωρίς εμφανή λεμφαδενίτιδα (σηψαιμική πανώλη)
• Πνευμονική πανώλη
• Φαρυγγίτιδα και τραχηλική λεμφαδενίτιδα
Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση
• Απομόνωση της Yersinia pestis από κλινικό δείγμα.
• Αύξηση του τίτλου αντισωμάτων έναντι του αντιγόνου F1 της Y. pestis.
Για πιθανό κρούσμα
• Υψηλός τίτλος αντισωμάτων του ορού έναντι του αντιγόνου F1 της Y. pestis
(χωρίς τεκμηριωμένη μεταβολή) σε ασθενή χωρίς ιστορικό εμβολιασμού κατά της
πανώλης.
• Ανίχνευση του αντιγόνου F1 σε κλινικό δείγμα με δοκιμασία
ανοσοφθορισμού.
Κατάταξη του κρούσματος
Ενδεχόμενο κρούσμα
Κρούσμα με συμβατή κλινική εικόνα.
Πιθανό κρούσμα
Κρούσμα με συμβατή κλινική εικόνα και με θετικά εργαστηριακά αποτελέσματα για
την διάγνωση πιθανού κρούσματος.
Επιβεβαιωμένο κρούσμα
Κρούσμα που συμφωνεί με την κλινική περιγραφή και έχει επιβεβαιωθεί
εργαστηριακά.

Δελτίο Δήλωσης

image_print