ΚΕΕΛΠΝΟ

Πανώλη

Γενικές Πληροφορίες

image_print

Κλινική περιγραφή

Η νόσος χαρακτηρίζεται από πυρετό, ρίγη, κεφαλαλγία, κακουχία, βαριά γενική
κατάσταση, λευκοκυττάρωση και εκδηλώνεται με μία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες κύριες κλινικές μορφές:

Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση

Για πιθανό κρούσμα

Κατάταξη του κρούσματος

Ενδεχόμενο κρούσμα

Κρούσμα με συμβατή κλινική εικόνα.

Πιθανό κρούσμα

Κρούσμα με συμβατή κλινική εικόνα και με θετικά εργαστηριακά αποτελέσματα για
την διάγνωση πιθανού κρούσματος.

Επιβεβαιωμένο κρούσμα

Κρούσμα που συμφωνεί με την κλινική περιγραφή και έχει επιβεβαιωθεί
εργαστηριακά.

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Δελτίο Δήλωσης

image_print