ΚΕΕΛΠΝΟ

Πολυανθεκτικά Παθογόνα στα Νοσοκομεία – “Προκρούστης”

Γενικές Πληροφορίες

Στα πλαίσια της εφαρμογής του νόμου (Αρ. Νόμου 4208- άρθρο 21, ΦΕΚ 252-18/11/2013) και της Υπουργικής Απόφασης “Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας” (ΦΕΚ 388 -18/2/2014) οι δύο δείκτες που ήδη επιτηρούνται από τα νοσοκομεία στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης “Προκρούστης” εντάσσονται πλέον στην υποχρεωτική επιτήρηση (έναρξη της επιτήρησης από τον Ιούλιο του 2014).

Οι δείκτες αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

Κάθε δείκτης περιέχει τα ακόλουθα αρχεία:

Δείκτης επίπτωσης βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς

Δείκτης επίπτωσης βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικά παθογόνα Δελτίο δήλωσης επίπτωσης βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικά παθογόνα Δελτίο μηδενικής δήλωσης βακτηριαιμίας Επίπτωση βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικά παθογόνα επεξηγήσεις στο δελτίο

Δείκτης συμμόρφωσης στις προφυλάξεις επαφής

Εργαλείο επιτήρησης της εφαρμογής των προφυλάξεων επαφής Συμμόρφωση στις προφυλάξεις επαφής – Δελτίο δήλωσης Συμμόρφωση στις προφυλάξεις επαφής – Επεξηγήσεις στο δελτίο Συμμόρφωση στις προφυλάξεις επαφής – Ορισμοί

Δείκτης επιτήρησης Μικροβιακής Αντοχής

Επιτήρηση Μικροβιακής Αντοχής – Ορισμοί Επιτήρηση Μικροβιακής Αντοχής – Δελτία

Δείκτης Επιτήρησης Κατανάλωσης Αντιβιοτικών στο Νοσοκομείο

Υπολογιστικό Εργαλείο Κατανάλωσης Αντιβιοτικών Μικροβιακή Αντοχή και Κατανάλωση Αντιβιοτικών Επικαιροποίηση της επιτήρηση για την κατανάλωση και τη χρήση αντιβιοτικών στο νοσοκομειακό περιβάλλον Επικαιροποιημένο Δελτίο Καταγραφής Κατανάλωσης Αντιβιοτικών Εγκύκλιος για τη χρήση των Αντιβιοτικών στα Νοσοκομεία Δελτίο συνταγογράφησης υπό περιορισμό προωθημένων αντιβιοτικών Δελτίο αιτιολόγησης συνέχισης ΧΑΠ

5ος δείκτης: Σημειακός Επιπολασμός Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Χρήσης Αντιβιοτικών

Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας & Κατευθυντήριων Οδηγιών Εργασίας για τη Συλλογή Δεδομένων Εγχειρίδιο Κριτηρίων και Κατευθυντήριων Οδηγιών Εργασίας για την Ανίχνευση, Εντόπιση και Καταγραφή των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Οργανωτικές και Διοικητικές Διευθετήσεις (Πρότυπα Εγγράφων και Επιστολών) Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies) Έντυπο 1: Συλλογή Δεδομένων Νοσοκομείου Έντυπο 2: Δήλωση Κλινικών Νοσοκομείου Έντυπο 3: Συλλογή Δεδομένων Ασθενούς Έντυπο 4: Λίστα Ασθενών Κλινικής Βοηθητική Ομάδα ενημέρωσης και επικοινωνίας – Helpdesk για την Εθνικής Εμβέλειας Καταγραφή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Χρήσης Αντιβιοτικών στα ελληνικά νοσοκομεία Οδηγίες σύνδεσης με την αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου Κρήτης Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα PPS 2016 (webinar) Σύντομη περιγραφή διαδικασίας σημειακής καταγραφής

 

Σχετικά έγγραφα

Οδηγίες για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (2015) Πίνακας καταγραφής ημερών νοσηλείας (word) Πίνακας καταγραφής ημερών νοσηλείας (excel)