ΚΕΕΛΠΝΟ

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Γενικές Πληροφορίες

Τα  Σεξουαλικώς  Μεταδιδόμενα  Νοσήματα  αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Τα νοσήματα που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη σύφιλη, τη γονόρροια, τις  χλαμυδιακές λοιμώξεις,  τον έρπητα των γεννητικών οργάνων, τη βακτηριακή κόλπωση, τις λοιμώξεις από τριχομονάδες, τις λοιμώξεις από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων, τις ηπατίτιδες και την ιδιαίτερα σημαντική HIV λοίμωξη. Συχνά αντί του όρου Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) χρησιμοποιείται ο όρος  Σεξουαλικά Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις (ΣΜΛ)  για να συμπεριλάβει και τις περιπτώσεις των ατόμων που δεν εμφανίζουν  συμπτώματα.

Η πρόληψη της διασποράς των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων προϋποθέτει τροποποίηση συμπεριφοράς, αντιλήψεων, συνηθειών και  πρακτικών.  Σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς δημόσιας υγείας, η πρόληψη και ο έλεγχοςβασίζεται στις ακόλουθες στρατηγικές:

Α. Προγράμματα ενημέρωσης,  παρέμβασης και  προαγωγής υγείας,  συμβουλευτική για τις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου και την ανάγκη υιοθέτησης ασφαλέστερων πρακτικών (συστηματική χρήση προφυλακτικού).

Β. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων που περιλαμβάνει:

Αναδυόμενα προβλήματα και δράσεις Δημόσιας Υγείας

Στόχος της Δημόσιας Υγείας είναι η υποστήριξη των συστημάτων που αφορούν την επιδημιολογική επιτήρηση, την πρόληψη, το διαγνωστικό έλεγχο αλλά και τη θεραπεία και φροντίδα των ασθενών. Η διάγνωση και η θεραπεία των ασθενών  με  σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, πέρα από τη σημασία που έχει για την ατομική υγεία, διαδραματίζει  σημαντικό ρόλο στην πρόληψη εμποδίζοντας την περαιτέρω μετάδοση των λοιμώξεων.
Σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αυξανόμενη αντοχή του γονοκόκκου στα αντιβιοτικά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Μελέτης Αντοχής Γονοκόκκου στα αντιβιοτικά η μειωμένη ευαισθησία  του γονοκόκκου στην κεφιξίμη (ένα από τα συνιστώμενα αντιβιοτικά για τη θεραπεία του) αυξήθηκε από  4% το 2009 σε 9% το 2010 σε 17 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Ο ΕΟΔΥ μέσω του Τμήματος Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων επιτηρεί τις χλαμυδιακές λοιμώξεις, τη σύφιλη και τη γονόρροια παρέχοντας πληροφορίες για την επιδημιολογική τους εικόνα στη χώρα μας. Το 2009 αναπτύχθηκε το νέο σύστημα επιτήρησης για όλα τα υποχρεωτικώς δηλούμενα ΣΜΝ, το οποίο συλλέγει τα δεδομένα με ατομικά δελτία δήλωσης και  με συγκεντρωτικά δελτία εργαστηριακής δήλωσης. Η δήλωση των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σύφιλης, γονόρροιας, συγγενούς σύφιλης και αφροδίσιου λεμφοκοκκιώματος είναι υποχρεωτική από το 1950 (Β.Δ. 3/9.11.1950). Οι χλαμυδιακές λοιμώξεις δηλώνονται υποχρεωτικά από το 2011 (αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ 15269/8.2.2011) στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις ανάγκες επιτήρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα δεδομένα συλλέγονται από κλινικούς ιατρούς/ εργαστήρια/ νοσοκομεία.

 

Σύστημα Επιδημιολογικής Επιτήρησης 2016Συνεργασίες σε εθνικό επίπεδοΔιεθνείς συνεργασίες και δίκτυα

Επιδημιολογικά Δεδομένα

Δελτίο Δήλωσης

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

 1. Τι είναι η βλεννόρροια;
Είναι μια σεξουαλικώς μεταδιδόμενη λοίμωξη.
 1. Από τι προκαλείται;
Προκαλείται από το μικρόβιο του γονόκοκκου, γνωστό ως Neisseria gonorrhοeae.
 1. Πώς μεταδίδεται;
Μέσω άμεσου ενοφθαλμισμού από μολυσμένο βλεννογόνο σε άλλον βλεννογόνο, είτε κατά την σεξουαλική επαφή είτε κατά τον τοκετό.
 1. Ποια είναι τα συμπτώματα;
Οι περισσότερες γυναίκες και ένα μικρό ποσοστό των αντρών δεν έχουν κανένα σύμπτωμα. Μια γυναίκα μπορεί να παρουσιάσει δύσοσμο κιτρινωπό ή πρασινωπό έκκριμα από τον κόλπο, συχνή ούρηση, ερεθισμό ή έκκριμα από τον πρωκτό, αιμορραγία ή άλγος στο μεσοδιάστημα από περίοδο σε περίοδο, άλγος κάτω κοιλίας και ναυτία, δυσπαρευνία (πόνος κατά την σεξουαλική επαφή), δυσουρικά ενοχλήματα. Ένας άνδρας μπορεί να παρουσιάσει παχύρρευστο κιτρινωπό ή πρασινωπό έκκριμα από την ουρήθρα, φλεγμονή των όρχεων και του προστάτη, συχνουρία, δυσουρικά ενοχλήματα, ερεθισμό ή έκκριμα από τον πρωκτό.
 1. Ποια είναι η περίοδος επώασης;
1- 14 ημέρες
 1. Πώς διαγιγνώσκεται;
Με μοριακή μέθοδο (PCR) (κολπικό ή τραχηλικό επίχρισμα, ουρηθρικό επίχρισμα ή πρώτα πρωινά ούρα σε άνδρες, πρωκτικό ή στοματοφαρυγγικό επίχρισμα), καλλιέργεια (κολπικό ή τραχηλικό επίχρισμα, ουρηθρικό επίχρισμα σε άνδρες, πρωκτικό ή στοματοφαρυγγικό επίχρισμα, όχι σε ούρα) και σε άνδρες με ουρηθρικό έκκριμα με μικροσκόπηση.
 1. Πώς θεραπεύεται;
Με τη χρήση αντιβιοτικών.
 1. Μπορώ να ξανακολλήσω αν θεραπευτώ;
Ναι.   Βιβλιογραφία
 1. Unemo M, Ross J, Serwin A, Gomberg M, Cusini M, Jensen J. 2020 European guideline for the diagnosis and treatment of gonorrhoea in adults. Int J STD AIDS. 2020 Oct 29;095646242094912
 2. Centers for Disease Control and Prevention, Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021,https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/gonorrhea-adults.htm
 3. World Health Organization. WHO guidelines for the treatment of Neisseria gonorrhoeae, 2016, https://www.who.int/publications/i/item/9789241549691
 1. Τι είναι τα χλαμύδια;
Το βακτήριο Chlamydia trachomatis είναι ένα υποχρεωτικώς ενδοκυττάριο μικρόβιο και συχνά ευθύνεται για την εμφάνιση μη ειδικής ουρηθρίτιδας.
 1. Πώς μεταδίδεται;
Με την άμεση επαφή μολυσμένου βλεννογόνου με άλλον βλεννογόνο.
 1. Ποια είναι τα συμπτώματα;
Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί με χλαμύδια είναι ασυμπτωματικοί. Μια γυναίκα μπορεί να παρουσιάσει κιτρινόχροες πυώδεις εκκρίσεις από τον κόλπο, δυσουρικά ενοχλήματα, δυσπαρευνία (πόνος κατά την σεξουαλική επαφή), πυελικό ή κατώτερο κοιλιακό άλγος, αιμορραγία εκτός εμμήνου ρήσεως ή μετά τη σεξουαλική επαφή. Ένας άντρας μπορεί να παρουσιάσει διαφανείς ή πυώδεις εκκρίσεις από την ουρήθρα, δυσουρικά ενοχλήματα, άλγος ή οίδημα όρχεων.
 1. Ποια είναι η περίοδος επώασης;
3 εβδομάδες.
 1. Πώς διαγιγνώσκεται;
Με μοριακή μέθοδο (PCR) (πρώτα πρωινά ούρα για άνδρες, κολπικό ή τραχηλικό επίχρισμα για γυναίκες) ή κυτταροκαλλιέργεια ή με άμεσο ανοσοφθορισμό.
 1. Πώς θεραπεύεται;
Με τη λήψη αντιβιοτικής αγωγής.
 1. Μπορώ να ξανακολλήσω αν θεραπευτώ;
Ναι.   Βιβλιογραφία
 1. Lanjouw E, Ouburg S, de Vries H, Stary A, Radcliffe K, Unemo M. 2015 European guideline on the management of Chlamydia trachomatis infections. Int J STD AIDS. 2016 Apr;27(5):333–48
 2. Centers for Disease Control and Prevention, Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021,https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/chlamydia.htm
 3. World Health Organization, WHO guidelines for the treatment of Chlamydia trachomatis, 2016, https://www.who.int/publications/i/item/978-92-4-154971-4
 1. Τι είναι το αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα;
Είναι μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια.
 1. Από τι προκαλείται;
Οφείλεται σε λοίμωξη από Chlamydia trachomatis (τύποιL1, L2, L3).
 1. Πώς μεταδίδεται;
Μέσω της σεξουαλικής επαφής με μολυσμένο σύντροφο.
 1. Ποια είναι τα συμπτώματα;
Στο πρωτογενές στάδιο παρατηρούνται στο δέρμα ανώδυνες βλατίδες, διαβρώσεις ή εξελκώσεις, που εμφανίζονται σε μικρές ομάδες. Μπορεί να αναπτυχθεί απόστημα, το οποίο ρήγνυται και οδηγεί σε συρίγγιο ουρήθρας και παραμορφωτικές ουλές του πέους. Στις γυναίκες μπορεί να παρατηρηθεί τραχηλίτιδα ή σαλπιγγίτιδα. Στο δευτερογενές στάδιο (2-6 εβδομάδες μετά την εμφάνιση της πρωτοπαθούς βλάβης) παρατηρείται επώδυνη διόγκωση των βουβωνικών λεμφαδένων, συνήθως ετερόπλευρα. Σπάνια εξελίσσεται και στο τριτογενές στάδιο, με μη αναστρέψιμο λεμφοίδημα, ινώσεις και στενώσεις.
 1. Ποια είναι η περίοδος επώασης;
Τα συμπτώματα εμφανίζονται περίπου 3-12 ημέρες μετά την μόλυνση.
 1. Πώς διαγιγνώσκεται;
Με μοριακή μέθοδο (PCR) για C. trachomatis και επί θετικού αποτελέσματος, ειδική PCR για τους ένοχους τύπους.
 1. Πώς θεραπεύεται;
Με αντιβιοτική αγωγή.
 1. Μπορώ να ξανακολλήσω αν θεραπευτώ;
Ναι.   Βιβλιογραφία
 1. De Vries HJC, de Barbeyrac B, de Vrieze NHN, Viset JD, White JA, Vall‐Mayans M, et al. 2019 European guideline on the management of lymphogranuloma venereum. J Eur Acad DermatolVenereol. 2019 Oct;33(10):1821–8
 2. Centers for Disease Control and Prevention, Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021, https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/lgv.htm
 3. World Health Organization, WHO guidelines for the treatment of Chlamydia trachomatis, 2016, https://www.who.int/publications/i/item/978-92-4-154971-4
 1. Τι είναι η σύφιλη;
Είναι μια σεξουαλικώς μεταδιδόμενη ασθένεια.
 1. Από τι προκαλείται;
Οφείλεται στο βακτήριο Treponema pallidum pallidum, γνωστό και ως ωχρά σπειροχαίτη.
 1. Πώς μεταδίδεται;
Μέσω της στοματικής, κολπικής και πρωκτικής επαφής με μολυσμένο σύντροφο. Μεταδοτικές βλάβες είναι κυρίως οι ορορροούσες, μιας και αυτές περιέχουν ικανή ποσότητα σπειροχαίτης, δηλαδή το πρωτοπαθές έλκος, τα πλατέα κονδυλώματα και οι βλεννώδεις πλάκες. Επίσης, μέσω της μολυσμένης μητέρας στο έμβρυο, με τη μετάγγιση παραγώγων του αίματος και με την μεταμόσχευση.
 1. Ποια είναι τα συμπτώματα;
Πρωτογόνος σύφιλη: 10-90 ημέρες από τη μόλυνση, συφιλιδικό έλκος. Τυπικά ανώδυνο, με καθαρό πυθμένα, στο σημείο ενοφθαλμισμού. Μπορεί να συνοδεύεται από διόγκωση λεμφαδένων τοπικά. Δευτερογόνος σύφιλη: 2-3 μήνες μετά την εμφάνιση του έλκους. Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, διάχυτο ή εντοπισμένο, που μπορεί να αφορά και παλάμες-πέλματα. Πυρετός, γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια, ηπατίτιδα, σπειραματονεφρίτιδα, σπληνομεγαλία, κ.ά. μπορούν επίσης, να εμφανιστούν. Τριτογόνος σύφιλη: -Κομμιωματώδης, που χαρακτηρίζεται από τον σχηματισμό κομμιωμάτων, τα οποία είναι μαλακά σφαιρίδια σαν όζοι φλεγμονής που μπορεί να διαφέρουν σημαντικά σε μέγεθος. Τυπικά προσβάλλουν το δέρμα, τα οστά και το συκώτι, αλλά μπορεί να εμφανιστούν οπουδήποτε. -Καρδιαγγειακή: προσβολή αορτής, με ή χωρίς δημιουργία ανευρύσματος Ασυμπτωματική λοίμωξη ονομάζεται λανθάνουσα. Πρωτογόνος, δευτερογόνος και λανθάνουσα με ιστορικό συμπτωμάτων συμβατών με εκείνα των πρώιμων σταδίων της σύφιλης εντός των προηγούμενων δώδεκα μηνών (δηλαδή <1 έτος) αποτελούν την πρώιμη σύφιλη. Τριτογόνος και λανθάνουσα ≥1 έτους αποτελούν την όψιμη σύφιλη. Νευροσύφιλη: νευρολογική συμπτωματολογία, συμπεριλαμβανομένης της προσβολής του οφθαλμικού και ακουστικού νεύρου. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε στάδιο.
 1. Ποια είναι η περίοδος επώασης;
Η περίοδος επώασης είναι κατά μέσο όρο 21 ημέρες, αλλά μπορεί να κυμανθεί από 3-90 ημέρες.
 1. Πώς διαγιγνώσκεται;
Κυρίως με ορολογικό έλεγχο, με μία εξέταση screening ΚΑΙ μία επιβεβαιωτική. Αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις ειδικές τρεπονημικές και τις μη ειδικές τρεπονημικές αντιδράσεις. Μη ειδικές: VDRL, RPR (ποσοτικές) Ειδικές: TPHA, TPPA, EIA, ELISA, CLIA Επίσης, με μικροσκόπηση σε επίχρισμα από βλάβη (πρωτοπαθές έλκος, πλατέα κονδυλώματα, βλεννώδεις πλάκες) ή PCR (κυρίως σε βλάβες στοματικού βλεννογόνου)
 1. Πώς θεραπεύεται;
Θεραπεία 1ης γραμμής αποτελεί η χορήγηση βενζαθενικής πενικιλλίνης ενδομυϊκά (δοσολογία ανάλογα με τη σταδιοποίηση).
 1. Ποια η σχέση σύφιλης και τηςHIVλοίμωξης;
Και τα δύο νοσήματα είναι σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις. Πολύ συχνά οι πάσχοντες από το ένα τείνουν να διαγιγνώσκονται και με το άλλο. Αυτό οφείλεται συνήθως σε υιοθέτηση συμπεριφορών υψηλού κινδύνου.   Βιβλιογραφία
 1. Janier M, Unemo M, Dupin N, Tiplica GS, Potočnik M, Patel R. 2020 European guideline on the management of syphilis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021 Mar;35(3):574–88
 2. Centers for Disease Control and Prevention, Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021, https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/syphilis.htm
 3. World Health Organization, WHO guidelines for the treatment of treponema pallidum (Syphilis), 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK384904/
 4. Παπαρίζος Β, Νικολαΐδου Η, Σύφιλη: Ερωτήσεις και απαντήσεις, Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας, Τόμος 26, Τεύχος 2, Απρίλιος – Ιούνιος 2015
 1. Τι είναι ο έρπης γεννητικών οργάνων;
Είναι μια σεξουαλικώς μεταδιδόμενη λοίμωξη.
 1. Από τι προκαλείται;
Προκαλείται από τον ιό του απλού έρπητα τύπου 2 και τύπου 1 (herpes simplex virus, HSV – 2, HSV– 1).
 1. Πώς μεταδίδεται;
Μέσω της στοματικής, κολπικής και πρωκτικής επαφής με μολυσμένο σύντροφο, ακόμη κι αν δεν έχει συμπτώματα.
 1. Ποια είναι τα συμπτώματα;
Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί με έρπητα είναι ασυμπτωματικοί. Από τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να είναι κνησμός, στη συνέχεια εμφανίζονται μικρές επώδυνες φυσαλίδες, που ρήγνυνται και εφελκιδοποιούνται. Στους άνδρες εμφανίζονται πιο συχνά στο πέος, και πιο σπάνια στην ουρήθρα ή στον πρωκτό. Στις γυναίκες εμφανίζονται πιο συχνά στα χείλη του αιδοίου και στην περιοχή του πρωκτού. Στα αρχικά στάδια μπορεί να εμφανιστεί πυρετός, κεφαλαλγία και μυαλγίες. Σχετικά συνηθισμένα συμπτώματα είναι τα δυσουρικά, εκκρίσεις από την ουρήθρα ή τον κόλπο και η διόγκωση των βουβωνικών λεμφαδένων. Τα συμπτώματα αυτά διαρκούν 1-2 εβδομάδες.
 1. Ποια είναι η περίοδος επώασης;
5-7 ημέρες από την μόλυνση.
 1. Πώς διαγιγνώσκεται;
Κυρίως κλινικά. Εργαστηριακή επιβεβαίωση μπορεί να γίνει με Real Time PCR σε δείγμα από ύποπτες βλάβες.
 1. Πώς θεραπεύεται;
Δεν υπάρχει θεραπεία εκρίζωσης, ο ιός παραμένει στον οργανισμό δια βίου. Η θεραπεία είναι μόνο συμπτωματική και έχει ως στόχο τον περιορισμό της σοβαρότητας και της διάρκειας των συμπτωμάτων, την ελάττωση των αναζωπυρώσεων και την μείωση της μετάδοσης μεταξύ των συντρόφων.   Βιβλιογραφία
 1. Patel R, Kennedy OJ, Clarke E, Geretti A, Nilsen A, Lautenschlager S, et al. 2017 European guidelines for the management of genital herpes. Int J STD AIDS. 2017 Dec;28(14):1366–79
 2. Centers for Disease Control and Prevention, Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021, https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/herpes.htm
 3. World Health Organization, WHO guidelines for the treatment of Genital Herpes Simplex Virus, 2016, https://www.who.int/publications/i/item/978924154987
 1. Τι είναι τα κονδυλώματα/HPVλοίμωξη;
Είναι μια σεξουαλικώς μεταδιδόμενη λοίμωξη.
 1. Από τι προκαλείται;
Προκαλείται από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Περιγράφονται τουλάχιστον 100 τύποι του ιού και από αυτούς 40 είναι γνωστό ότι προσβάλλουν τον βλεννογόνο των γεννητικών οργάνων. Συγκεκριμένοι τύποι του ιού, όπως ο 16 και 18, έχουν συνδεθεί με προκαρκινικές βλάβες και κακοήθειες, ειδικά στον τράχηλο της μήτρας. Τα κονδυλώματα προκαλούνται κυρίως από τους τύπους 6 και 11.
 1. Πώς μεταδίδεται;
Μέσω της στοματικής, κολπικής και πρωκτικής επαφής με μολυσμένο σύντροφο, ακόμα και χωρίς εμφανείς βλάβες και πιο σπάνια από την μολυσμένη μητέρα στο παιδί κατά τον τοκετό.
 1. Ποια είναι τα συμπτώματα;
Ανώδυνες βλατίδες στο χρώμα του δέρματος ή σκουρότερες που εντοπίζονται στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, των γλουτών και περιπρωκτικά. Μπορεί να είναι επίπεδες, θηλωματώδεις, ανθοκραμβοειδείς και να σχηματίζουν πλάκες.
 1. Ποια είναι η περίοδος επώασης;
6 μήνες μετά την μόλυνση.
 1. Πώς διαγιγνώσκεται;
Με κλινική εξέταση.
 1. Πώς θεραπεύεται;
Με χρήση τοπικών σκευασμάτων, κρυοθεραπείας, καυτηριασμού,laserή μέσω χειρουργικής αφαίρεσης. Συχνά υποτροπιάζουν.
 1. Υπάρχει εμβόλιο;
Υπάρχουν εμβόλια έναντι του HPV και συγκεκριμένα των τύπων 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 και 58 (Gardasil 9) και προστατεύουν έναντι της ανάπτυξης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Συγκαταλέγονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για τα κορίτσια ηλικίας 11-18 ετών και αγόρια και κορίτσια ειδικών ομάδων 11-26 ετών. Η μέγιστη προστασία επιτυγχάνεται εφόσον ο εμβολιασμός ολοκληρωθεί πριν την έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας.   Βιβλιογραφία
 1. Gilson R, Nugent D, Werner RN, Ballesteros J, Ross J. 2019 IUSTI‐Europe guideline for the management of anogenital warts. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Aug;34(8):1644–53
 2. Centers for Disease Control and Prevention, Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021, https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/anogenital-warts.htm
 1. Τι είναι η φθειρίαση;
Είναι μια μεταδιδόμενη παρασίτωση.
 1. Από τι προκαλείται;
Προκαλείται από το παράσιτο Phthirus pubis, τις ψείρες του εφηβαίου.
 1. Πώς μεταδίδεται;
Συνήθως μέσω της σεξουαλικής επαφής ή στενής επαφής με μολυσμένο σύντροφο και,  σπανιότερα, με την επαφή με μολυσμένα ρούχα, κλινοσκεπάσματα και πετσέτες.
 1. Ποια είναι τα συμπτώματα;
Έντονος κνησμός στο εφήβαιο ή τον πρωκτό, με ή χωρίς φαιόχροες ή ιώδεις βλατίδες.
 1. Πώς διαγιγνώσκεται;
Κλινικά. Επισκοπικά, παρατηρώντας είτε το παράσιτο καθαυτό είτε τις βλατίδες και εφελκίδες στα σημεία νυγμού, είτε καφεοειδείς κηλίδες (περιττώματα του παράσιτου).
 1. Πώς θεραπεύεται;
Με τοπικά σκευάσματα. Απαραίτητος είναι και ο ενδελεχής καθαρισμός και των ρούχων, κλινοσκεπασμάτων και επίπλων.
 1. Μπορώ να ξανακολλήσω ψείρες αν θεραπευτώ;
Ναι.   Βιβλιογραφία
 1. Salavastru CM, Chosidow O, Janier M, Tiplica GS. European guideline for the management of pediculosis pubis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017 Sep;31(9):1425–8
 1. Τι είναι η ψώρα;
Είναι μια μεταδιδόμενη δερματική παρασίτωση.
 1. Από τι προκαλείται;
Προκαλείται από το άκαρι της ψώρας (Sarcoptes scabiei), το οποίο εισχωρεί κάτω από το δέρμα, ανοίγοντας σήραγγα για να γεννήσει τα αυγά του.
 1. Πώς μεταδίδεται;
Μέσω της στενής επαφής, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής επαφής, με μολυσμένο άτομο και λιγότερο συχνά με την επαφή με μολυσμένα ρούχα, κλινοσκεπάσματα, πετσέτες κλπ.
 1. Ποια είναι τα συμπτώματα;
Έντονος κνησμός που επιδεινώνεται τη νύχτα, με συνοδό εμφάνιση βλατίδων, εκδορών και σηράγγων. Μια σήραγγα (η διαδρομή του παράσιτου μέσα από το δέρμα) συνήθως είναι ορατή με γυμνό μάτι σαν μια λεπτή επηρμένη γραμμή σχήματος C, S ή Z.  Συνήθης εντόπιση του εξανθήματος είναι η περιοχή των γεννητικών οργάνων, μεταξύ των δάχτυλων του χεριού, στις μασχάλες, γύρω από τον ομφαλό, στους μηρούς και στην πλάτη. Επίσης στις γυναίκες εμφανίζεται γύρω από τις θηλές του μαστού και στους άνδρες πάνω στη βάλανο και την πόσθη του πέους.
 1. Πότε εμφανίζονται τα συμπτώματα;
Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2-4 εβδομάδες μετά την πρώτη μόλυνση, ενώ σε περίπτωση που το άτομο είχε μολυνθεί ξανά στο παρελθόν τα πρώτα συμπτώματα εκδηλώνονται σε διάστημα 1-4 ημερών.
 1. Πώς διαγιγνώσκεται;
Με κλινική εξέταση.
 1. Πώς θεραπεύεται;
Με τοπικά σκευάσματα. Απαραίτητος είναι και ο ενδελεχής καθαρισμός και των ρούχων, κλινοσκεπασμάτων και επίπλων. Η θεραπεία πρέπει να ακολουθείται συγχρόνως  από τον σύντροφο και από όλα τα μέλη της οικογένειας ή τους συγκάτοικους ακόμη κι αν δεν έχουν δεν έχουν παρουσιάσει συμπτώματα.   Βιβλιογραφία
 1. Salavastru CM, Chosidow O, Boffa MJ, Janier M, Tiplica GS. European guideline for themanagement of scabies. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017 Aug;31(8):1248–53
 1. Τι είναι;
Οι τριχομονάδες (Trichomonas vaginalis) είναι ένα αναερόβιο πρωτόζωο που είναι συχνά υπεύθυνο για κολπίτιδα στις γυναίκες και την ουρηθρίτιδα στους άντρες.
 1. Πώς μεταδίδεται;
Μέσω της απροφύλακτης σεξουαλικής επαφής με μολυσμένο σύντροφο.
 1. Ποια είναι τα συμπτώματα;
Το 70-85% των ασθενών είναι ασυμπτωματικοί. Στις γυναίκες μπορεί να εμφανιστούν άφθονες κιτρινοπράσινες ή λευκοπράσινες αφρώδεις εκκρίσεις με οσμή ψαριού, δυσπαρευνία, δυσουρία, κνησμός στα γεννητικά όργανα και, σπάνια, άλγος κάτω κοιλίας. Στους άντρες μπορεί να παρατηρηθεί ήπια λευκόχροη έκκριση από την ουρήθρα, δυσουρικά ενοχλήματα ή άλγος κατά την εκσπερμάτιση.
 1. Πότε εμφανίζονται τα συμπτώματα;
Τα συμπτώματα εμφανίζονται 5- 28 ημέρες μετά την μόλυνση.
 1. Πώς διαγιγνώσκεται;
Μέσω διενέργειας whiff test, μικροσκόπησης και καλλιέργειας κολπικού επιχρίσματος, καλλιέργειας ούρων ή καλλιέργειας ουρηθρικού επιχρίσματος από άνδρες,PCR.
 1. Πώς θεραπεύεται;
Με τη λήψη αντιβιοτικής αγωγής. Η θεραπεία πρέπει να λαμβάνεται και από τον ερωτικό σύντροφο.   Βιβλιογραφία
 1. Sherrard J, Wilson J, Donders G, Mendling W, Jensen JS. 2018 European (IUSTI/WHO) International Union against sexually transmitted infections (IUSTI) World Health Organisation (WHO) guideline on the management of vaginal discharge. Int J STD AIDS. 2018Nov;29(13):1258–72
 2. Centers for Disease Control and Prevention, Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021, https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/trichomoniasis.htm