ΚΕΕΛΠΝΟ

Συρροή Κρουσμάτων Τροφιμογενούς / Υδατογενούς Νοσήματος

Ορισμός

Ορισμοί κρούσματος

Ορισμοί κρούσματος για υποχρεωτική δήλωση νοσημάτων

Πληροφορίες για:

Κοινό

Επαγγελματίες

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Εμφάνιση δύο ή περισσότερων κρουσμάτων με παρόμοια συμπτωματολογία,
συνήθως από το γαστρεντερικό σύστημα, η αιτία των οποίων μπορεί να αποδοθεί
στο ίδιο τρόφιμο ή σε νερό της ίδιας προέλευσης.

* Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει αποτέλεσμα καλλιέργειας (βιολογικού υλικού ή τροφίμου) για να γίνει η δήλωση

Επιδημιολογικά Δεδομένα

Δελτίο Δήλωσης

Δημοσιεύσεις

Χρήσιμες Πληροφορίες