ΚΕΕΛΠΝΟ

Βρουκέλλωση (Μελιταίος Πυρετός)

Γενικές Πληροφορίες

Κλινική περιγραφή

Κλινική εικόνα συμβατή με βρουκέλλωση, π.χ. οξεία ή σταδιακή εκδήλωση πυρετού, νυκτερική εφίδρωση, αδικαιολόγητη κόπωση, ανορεξία, απώλεια βάρους, κεφαλαλγία και αρθραλγία.

Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση

Για πιθανό κρούσμα

Κατάταξη του κρούσματος

Πιθανό

Κρούσμα που συμφωνεί με την κλινική περιγραφή και έχει επιδημιολογική σύνδεση ή μεμονωμένο υψηλό τίτλο αντισωμάτων.

Επιβεβαιωμένο

Κρούσμα που συμφωνεί με την κλινική περιγραφή και έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά.

Ορισμός

Ορισμός Κρούσματος

Πληροφορίες για:

Κοινό

Επαγγελματίες

Επιδημιολογικά Δεδομένα

Δελτίο Δήλωσης

Δημοσιεύσεις

image_print