ΚΕΕΛΠΝΟ

Μάθετε τα συμπτώματα της θερμοπληξίας και της θερμικής εξάντλησης

Θερμοπληξία

Τι να κάνω:

Θερμική εξάντληση

Τι να κάνω:

Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που:

Κράμπες λόγω ζέστης

Τι να κάνω:

Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που:

Ηλιακά εγκαύματα

Τι να κάνω:

Εξάνθημα λόγω ζέστης

Τι να κάνω: