ΚΕΕΛΠΝΟ

Υγιεινή των χεριών – Πληροφορίες για Επαγγελματίες Υγείας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

Η 5η Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα για την Υγιεινή των Χεριών , και ιδιαίτερα η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη σε νοσηλευτές και μαίες και στην συμβολή τους στην ασφάλεια των ασθενών, μητέρων και παιδιών σε όλους τους χώρους παροχής υγείας. Η αύξηση της συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας στην Υγιεινή των Χεριών αποτελεί μία συνεχή πρόκληση για όλα τα συστήματα υγείας αναγνωρίζοντας το μέτρο αυτό πρόληψης  ως βασικό κριτήριο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Η Υγιεινή των Χεριών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης διασποράς μικροβίων και ιών στο νοσοκομειακό περιβάλλον αλλά και στην κοινότητα. Σε αυτά τα παθογόνα συμπεριλαμβάνεται και ο νέος κορονοιός SARS-CoV 2.  Περισσότερο από ποτέ η Υγιεινή των Χειρών αποτελεί κομμάτι στης καθημερινότητάς όχι μόνο των επαγγελματιών υγείας αλλά και των πολιτών και βασικό όπλο αντιμετώπισης της πανδημίας από το νέο κορονοίο.

Η Υγιεινή των Χεριών είναι αποτελεσματική  όταν εφαρμόζεται την  κατάλληλη στιγμή, με τη σωστή μέθοδο και τεχνική ιδιαίτερα σε υγειονομικούς χώρους. Κάθε φορά που την εφαρμόζουμε προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας από την μετάδοση του νέου κορονοίου και περιορίζουμε τον αριθμό των συνανθρώπων μας που θα νοσήσουν και μάλιστα κάποιοι από αυτούς πολύ σοβαρά. Σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα μέτρα πρόληψης περιορισμού του ιού, αποτελεί την ασπίδα προστασίας για πολίτες, επαγγελματίες υγείας και ασθενείς.

Ας υιοθετήσουμε την Υγιεινή των Χεριών στην καθημερινότητά μας μεταδίδοντας το μήνυμα στα μέλη της οικογένειάς μας, σε μαθητές, γονείς και επαγγελματίες σε κάθε εργασιακό χώρο, ώστε να συμβάλουμε όλοι στην προσπάθεια να προστατεύσουμε την κοινωνία από την εξάπλωση του νέου ιού.

Μένουμε Ασφαλείς με Καθαρά Χέρια

 

Η Υγιεινή των Χεριών (ΥΧ) αποτελεί το βασικότερο μέτρο πρόληψης των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της διασποράς των παθογόνων μικροοργανισμών στο νοσοκομειακό περιβάλλον, ακόμη και εκείνων που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά. Γι’ αυτό το λόγο συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των ασθενών αλλά και των επαγγελματιών υγείας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το 2005 εγκαινίασε την έναρξη μίας εκστρατείας παγκόσμιας εμβέλειας – First Global Patient Safety Challenge Clean Care is Safer Care – με στόχο την προώθηση της εφαρμογής της ΥΧ σε όλους τους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, ως αναπόσπαστο κομμάτι της Ασφάλειας των Ασθενών. Η χώρα μας αποτελεί μέλος του διεθνούς δικτύου της Υγιεινής των Χεριών από το 2010, στο οποίο συμμετέχουν ήδη 139 κράτη-μέλη του ΠΟΥ.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 1 στους 10 ασθενείς κατά μέσο όρο διεθνώς μπορεί να εμφανίσει λοίμωξη που συνδέεται με τη νοσηλεία του, ενώ πιο ειδικά για τις λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου >50% προκαλούνται από ανθεκτικά μικρόβια. Η πρόληψη των λοιμώξεων σώζει καθημερινά εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Η αποτελεσματική εφαρμογή Προγραμμάτων Ελέγχου Λοιμώξεων οδηγεί σε >30% μείωση των Λοιμώξεων που Συνδέονται με Χώρους Παροχής Υγείας, ενώ η συστηματική εφαρμογή της ΥΧ μειώνει >50’% την διασπορά των νοσοκομειακών παθογόνων.

Η Υγιεινή των Χεριών (ΥΧ) αναφέρεται στην παροχή ιατρονοσηλευτικής φροντίδας με καθαρά χέρια, ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά μικροβίων από το νοσοκομειακό περιβάλλον στους ασθενείς. Γι αυτό το λόγο η ΥΧ σχετίζεται άμεσα  με την ασφάλεια των ασθενών αλλά και των επαγγελματιών υγείας.

Είναι το πιο απλό, οικονομικό και ταυτόχρονα το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης λοιμώξεων. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 70% των επαγγελματιών υγείας δεν εφαρμόζει συστηματικά στην καθημερινή τους πρακτική την ΥΧ. Η εφαρμογή της ΥΧ  στην κλινική πράξη επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, γεγονός που έχει ερευνηθεί ευρέως διεθνώς. Από σχετική μελέτη που υλοποίησε το Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Μικροβιακής Αντοχής του ΕΟΔΥ το 2018, στο πλαίσιο κοινής ευρωπαϊκής δράσης (EU-JAMRAI), αναδείχθηκαν ως καθοριστικοί παράγοντες για τη συμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας, τόσο στη χώρα μας όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εκείνοι που συνδέονται με τη συμπεριφορά όλου του νοσοκομείου ως οργανισμού σχετικά με την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου. Ενώ αντίθετα δεν αναδείχθηκαν ως περιοριστικοί, αναμενόμενοι παράγοντες όπως ο φόρτος εργασίας, η χρήση γαντιών και η διαθεσιμότητα των υλικών.

Η αποτελεσματική εφαρμογή της ΥΧ απαιτεί μία συνολική αλλαγή κουλτούρας μέσα στην οποία η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου θα αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της φροντίδας των ασθενών. Αφορά τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, τους υπεύθυνους κλινικών  και νοσηλευτικών τμημάτων, τους επαγγελματίες υγείας τους επισκέπτες και τους ασθενείς.

Αυτό ακριβώς είναι και το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας για την ΥΧ για το  2019.

Ο ΕΟΔΥ στοχεύοντας στην συνολική ευαισθητοποίηση και στην αλλαγή κουλτούρας, προωθεί την εφαρμογή της ΥΧ μέσα από πρόγραμμα που έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά στα νοσοκομεία της περιφέρειας της Αττικής από το 2018 με στόχο την επέκτασή της εφαρμογής του σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας των ελληνικών νοσοκομείων στην εφαρμογή της ΥΧ. Βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:

  1. H ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της Διοίκησης και των Υπεύθυνων των Κλινικών Τμημάτων των νοσοκομείων.
  2. H εφαρμογή αποτελεσματικών εκπαιδευτικών διαδικασιών ανάλογα με την κατηγορία επαγγελματιών υγείας αλλά και με το κλινικό τμήμα.
  3. H ανάπτυξη εργαλείων προώθησης της εφαρμογής της Υγιεινής των Χεριών στο νοσοκομειακό περιβάλλον τόσο από το προσωπικό όσο και από τους επισκέπτες.
  4. Η αξιόπιστη επιτήρηση και καταγραφή της συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας στην Υγιεινή των Χεριών, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επιτήρησης και η κατάλληλη και έγκαιρη ενημέρωση του προσωπικού.
  5. Στην βελτίωση της συμμόρφωσης του προσωπικού των νοσοκομείων με την κυκλική εφαρμογή εκπαιδευτικών και παρεμβατικών δράσεων.

5 βήματα για να βελτιώσουμε την συμμόρφωση στην ΥΧ στα ελληνικά νοσοκομεία

1ο Εντοπίστε τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανεπαρκή συμμόρφωση του προσωπικού στο νοσοκομείο σας.

2ο Περιορίστε τους παράγοντες αυτούς εμπλέκοντας όλη την διοικητική και επιστημονική ιεραρχία του οργανισμού.

3ο Προωθείστε με συνεχή διαδραστική εκπαίδευση και μηνύματα υπενθύμισης την σημαντικότητα της εφαρμογής της υγιεινής των χεριών για την ασφάλεια των ασθενών αλλά και των επαγγελματιών υγείας.

4ο Διαδώστε το μήνυμα για την ασφάλεια των ασθενών με τη βοήθεια ομάδων εθελοντών από όλες τις ειδικότητες και κατηγορίες του προσωπικού.

5ο Δράστε διαχρονικά καθιστώντας την Υγιεινή των Χεριών πολιτική του νοσοκομείου σας.

Αξιοποιείστε το νομοθετικό πλαίσιο για τον Εσωτερικό Κανονισμό για την πρόληψη των λοιμώξεων σε χώρους παροχής υγείας, που οφείλουν να διαμορφώνουν και να εφαρμόζουν όλες οι νοσηλευτικές μονάδες.

 

Η ασφάλεια των ασθενών είναι ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

Παρουσίαση: Συμμόρφωση στην υγιεινή των χεριών Ενημερωτικό φυλλάδιο για την υγιεινή των χεριών

 

 

Εκπαιδευτικό & Έντυπο υλικό

Τα 5 βήματα της υγιεινής των χεριών Εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού Ποιος είναι ο σωστός τρόπος πλυσίματος των χεριών; Ποιος είναι ο σωστός τρόπος πλυσίματος των χεριών; (Αφίσα)

Πληροφορίες για Επαγγελματίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Πολυμέσα