ΚΕΕΛΠΝΟ

Οδηγίες ηλεκτρονικής δήλωσης υποχρεωτικώς δηλουμένων νοσημάτων

|
02.02.2021
image_print

Στο πλαίσιο της κατάργησης της διακίνησης εγγράφων μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) με βάση τη διάταξη του αρ.99 του Ν. 4727/2020, η διαδικασία δήλωσης των κρουσμάτων για τα Υποχρεωτικώς Δηλούμενα Νοσήματα, αλλάζει με βάση τα κάτωθι:

    1. το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας του/των ατόμων επαφής του φορέα
    2. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την οποία θα αποστέλλονται σε σταθερή βάση τα δελτία δήλωσης
    3. τον κωδικό του φορέα (ένας κωδικός ανά φορέα, π.χ. ένας κωδικός για κάθε νοσοκομείο, ένας κωδικός για κάθε κέντρο υγείας)
image_print