ΚΕΕΛΠΝΟ

Οδηγίες προστασίας κατά τη διάρκεια καθαρισμών μετά από πυρκαγιές

|
22.05.2021

Οι πυρκαγιές, ιδιαίτερα όσες επηρεάζουν οικιστικές περιοχές, εναποθέτουν μεγάλες ποσότητες στάχτης τόσο σε εξωτερικές όσο και σε εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων.  Η στάχτη αυτή είναι δυνατόν να περιέχει πλήθος τοξικών ουσιών, ιδιαίτερα επιβαρυντικών για την υγεία λόγω της φύσης της καύσιμης ύλης η οποία περιλαμβάνει ποικίλους χημικούς παράγοντες προερχόμενων κυρίως από τη καύση οικιακών συσκευών, οικοδομικών και άλλων υλικών.

Για το λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντική η λήψη ατομικών  μέτρων προστασίας κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων καθαρισμού επιφανειών τόσο για την αποφυγή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην υγεία των διενεργούντων τον καθαρισμό όσο και για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο ΕΟΔΥ συστήνει τα κάτωθι:

 

image_print