ΚΕΕΛΠΝΟ

Οδηγίες προστασίας κατά τη διάρκεια καθαρισμών μετά από πυρκαγιές

|
08.08.2021

Οι πυρκαγιές, ιδιαίτερα όσες επηρεάζουν οικιστικές περιοχές, εναποθέτουν μεγάλες ποσότητες στάχτης τόσο σε εξωτερικές όσο και σε εσωτερικές επιφάνειες  κτιρίων.  Η στάχτη αυτή είναι δυνατόν να περιέχει πληθώρα τοξικών ουσιών, ιδιαίτερα επιβαρυντικών για την υγεία λόγω της φύσης της καύσιμης ύλης η οποία περιλαμβάνει πληθώρα χημικών προερχόμενων κυρίως από τη καύση οικιακών συσκευών, οικοδομικών υλικών και πληθώρας άλλων υλικών.

Για το λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντική η λήψη ατομικών  μέτρων προστασίας κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων καθαρισμού επιφανειών για τη προσστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην υγεία.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο ΕΟΔΥ συστήνει τα κάτωθι: