ΚΕΕΛΠΝΟ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας

Ολοκλήρωση και διάκριση του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας 2007 – 2013 – RCEH
που συμμετείχε το ΠΕΔΥ – ΑΜΘ

Το ΚΕΕΛΠΝΟ με το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2007-2013. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος υλοποιήθηκε το έργο με τίτλο: “Cross- Border Research Center Environment and Health (RCEH)” – Δημιουργία Διασυνοριακού Κέντρου Περιβάλλοντος και Υγείας.

Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε το Μάρτιο 2011 και είχε σαν στόχο τη δημιουργία ενός Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας στην περιοχή του ΚΙΡΤΖΑΛΙ της Βουλγαρίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης των Βούλγαρων επιστημόνων από τους Έλληνες εταίρους τους, με στόχο τη δημιουργία ενός διασυνοριακού συστήματος επιτήρησης και ανάλυσης των περιβαλλοντικών κινδύνων για τη Δημόσια Υγεία καθώς και την απόκτηση εξοπλισμού για το ΠΕΔΥ ΑΜΘ.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2013 στην πόλη ΚΙΡΤΖΑΛΙ της Βουλγαρίας πραγματοποιήθηκε το επίσημο κλείσιμο το προγράμματος το οποίο και ολοκληρώθηκε. Το ολοκαίνουριο κτίριο που κατασκευάστηκε στο κέντρο της πόλης εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα μηχανήματα και το εξειδικευμένο του προσωπικό βρίσκονται πλέον στην υπηρεσία των πολιτών του Κίρτζαλι και της Βουλγαρίας γενικότερα. Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΔΕΔΥ κα. Ελ. Χατζηπασχάλη καθώς και η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας της Βουλγαρίας κα. Τζ. Σταϊκοβα, τόνισαν την ικανοποίησή τους για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και τη διάκρισή του, καθώς και ότι τα οφέλη για τις δύο γείτονες χώρες είναι πολλά και σημαντικά και ότι τώρα ξεκινά μια πιο στενή συνεργασία σ΄ όλα τα επίπεδα για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή. Επίσης τόνισαν το γεγονός της διάκρισης που έτυχε το πρόγραμμα για την έγκαιρη και ορθή ολοκλήρωσή του. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας Βουλγαρίας, ο δήμαρχος του Κίρτζαλι, εκπρόσωποι φορέων του Ιατρικού και επιστημονικού χώρου της Βουλγαρίας, εκπρόσωπος του Ελληνικού Προξενείου καθώς και το προσωπικό του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας ΑΜΘ, προσωπικό του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ κ.α.

Στις 6 Μαρτίου 2013 στην Αλεξανδρούπολη στο χώρο του ΠΕΔΥ ΑΜΘ έγινε η αντίστοιχη επίσημη ολοκλήρωση του έργου “Cross-border Research Center Environment and Health (RCEH)” στο πλαίσιο της εδαφικής Ευρωπαϊκής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007–2013. Προσκεκλημένοι ήταν όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς της ευρύτερης περιοχής Αν. Μακεδονίας Θράκης. Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία και προσέλευση. Έγινε ενημέρωση για το εν λόγο πρόγραμμα παρουσία και του εκπροσώπου του Προξενείου της Βουλγαρίας καθώς και η παρουσίαση των δράσεων του ΠΕΔΥ ΑΜΘ.

Το συγκεκριμένο έργο θεωρήθηκε και προτάθηκε υπόδειγμα ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Αυτή η Διάκριση τιμά την χώρα μας, το ΚΕΕΛΠΝΟ και τους συμμετέχοντες εργαζόμενους, τόσο στο ΠΕΔΥ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, το Γρ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όσο και τους υπόλοιπους που βοήθησαν στον εν λόγω πρόγραμμα. Αποτελεί μια ιδιαίτερη διάκριση για όλους.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2007-2013 που υλοποιεί το ΠΕΔΥ ΑΜΘ περιλαμβάνονταν δύο τεχνικές συναντήσεις/εκπαιδεύσεις με τους Βούλγαρους εταίρους. Το πρόγραμμα των τεχνικών συναντήσεων προέβλεπε δύο διήμερες εκπαιδεύσεις. Η πρώτη συνάντηση έγινε στις 20-21 Νοεμβρίου στο ΠΕΔΥ ΑΜΘ στην Αλεξανδρούπολη. Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στις 07-09 Δεκεμβρίου στο Kardzhali στο Ερευνητικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Υγείας. Επιστήμονες του Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας (ΔΕΔΥ-ΚΕΕΛΠΝΟ) και μέλη του Γραφείου Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ μετέβησαν στο Ερευνητικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Υγείας (Research Center Environment and Health). Η εκπαίδευση εστιαζόταν σε ζητήματα ποιότητας και διαπίστευσης κατά ISO 17025 γύρω από κοινές εργαστηριακές πρακτικές.

Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου έγινε παρουσίαση του έργου και της προόδου υλοποίησής του από την υπεύθυνη του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ κα. Ειρήνη Κυριάκη. Ακολούθησε το επιστημονικό μέρος της εκπαίδευσης, με παρουσιάσεις από τον κ. Σ. Μπαλτσιώτη, (ΚΕΔΥ), την κα Α. Θεοφίλου (ΚΕΔΥ) και την κα. Α. Βαρελά (ΠΕΔΥ-ΑΜΘ), που αφορούσαν στην εφαρμογή του εργαστηριακού προτύπου ISO 17025 και την πρακτική εφαρμογή του.

Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν δυο κύκλοι εισηγήσεων που αφορούσαν: α) στην εφαρμογή ISO μεθόδων για μικροβιολογικές και χημικές παραμέτρους, όπου συμμετείχε το επιστημονικό προσωπικό του ΠΕΔΥ-ΑΜΘ και συγκεκριμένα ο κ. Μάνδαλος Παναγιώτης, ο κ. Θ. Κωνσταντινίδης, ο κ. Θ. Παρασίδης, ο κ. Χ. Νικολαΐδης και η κα Ι. Αλεξανδροπούλου και β) στις χημικές παραμέτρους, όπου συμμετείχαν ο κ. Ν. Πανούσης και ο κ. Γ. Παπαγεωργίου από το ΚΕΔΥ, όπως επίσης η κα Μ. Χατζηνίκου και ο κ. Δ. Γκαγτζής από το ΠΕΔΥ-Θεσσαλίας. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη και ξενάγηση στο χώρο του εργαστηρίου και με επί τόπου συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Τη συνάντηση έκλεισε η κα Ελεονώρα Χατζηπασχάλη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΔΕΔΥ, η οποία ανακοίνωσε με τη Διευθύντρια του RCEH-Kardzhali κα Jeni Staykova τη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των όμορων εργαστηρίων, με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας των πολιτών στις δυο πλευρές των συνόρων. Η συνεργασία μεταξύ του ΔΕΔΥ-ΚΕΕΛΠΝΟ και του RCEH-Kardzhali αναμένεται να ενισχυθεί άμεσα με την υλοποίηση επιστημονικών συνεργασιών αλλά και την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Συμμετοχή του ΠΕΔΥ-ΑΜΘ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας Βουλγαρίας, 2007-2013

Το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕΔΥ-ΑΜΘ) ως αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας Βουλγαρίας 2007-2013 με τίτλο: “Cross-border Research Center Environment and Health” (RCEH).

Ο κύριος φορέας από τη Βουλγαρική πλευρά είναι το Regional Health Inspectorate (RHI) της επαρχίας Kardzhali στη Βουλγαρία.

Στόχος

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία κοινών δράσεων στον τομέα της Περιβαλλοντικής Υγιεινής για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στη διασυνοριακή περιοχή. Το έργο προβλέπει μια σειρά από πράξεις όπως είναι η δημιουργία δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, η αμοιβαία μεταφορά τεχνογνωσίας και έρευνες πεδίου με στόχο την ενίσχυση της διεπιστημονικής συνεργασίας.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας 2007-2013 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Διάρκεια

Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά 22 μήνες.

Προϋπολογισμός

To συνολικό ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στα 1.977.362,2 €

Προϋπολογισμός ΚΕΕΛΠΝΟ/ΠΕΔΥ-ΑΜΘ 119.110 €.

Στα πλαίσια του έργου προβλέπονται:

Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου είναι η Επικ. Καθηγήτρια κα Jeni Staykova, MD, PhD, Διευθύντρια RHI – Kardzhali.

Πολυμέσα