ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου ενός Μεταφραστή και ενός Οικονομολόγου στο πλαίσιο υλοποίησης της κοινής ευρωπαϊκής δράσης European Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare – Assosiated Infections ‘EU JAMRAI’

|
22.10.2018

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων για τη σύναψη συμβάσεων έργου ενός Μεταφραστή και ενός Οικονομολόγου στο πλαίσιο υλοποίησης της κοινής ευρωπαϊκής δράσης European Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare – Assosiated Infections ‘EU JAMRAI’

 

Μαρούσι 22-10-2018
Αρ. Πρωτ.: 4248

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου ενός Μεταφραστή και ενός Οικονομολόγου στο πλαίσιο υλοποίησης της κοινής ευρωπαϊκής δράσης European Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare – Assosiated Infections ‘EU JAMRAI’

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018, ώρα 15:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Νοεμβρίου 2018

image_print