ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια / εκτύπωση εκατό χιλιάδων (100.000) τεμαχίων ενημερωτικού φυλλαδίου για την ιλαρά, με τίτλο: “Εμβολιάσου! Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους γύρω σου”

|
23.04.2018

Αθήνα 23-04-2018
Αρ. Πρωτ.: 3767

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια / εκτύπωση εκατό χιλιάδων (100.000) τεμαχίων ενημερωτικού φυλλαδίου για την ιλαρά, με τίτλο: “Εμβολιάσου! Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους γύρω σου”

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 24 Απριλίου 2018, ώρα 10:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Εντός 7 ημερών.