ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και μέσων πυρόσβεσης, πυροπροστασίας και ανίχνευσης αερίων

|
01.07.2019

Προθεσμία υποβολής προσφορών εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ.

image_print