ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σχεδίαση (design), κατασκευή (development), συντήρηση – υποστήριξη (hosting-maintenance-support), ιστότοπου (site) ΚΕΕΛΠΝΟ (σε Ελληνικά και Αγγλικά) και μεταφορά δεδομένων από το υπάρχον site στο καινούριο (data migration) του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

|
09.05.2018

Αθήνα 09-05-2018

Αρ. Πρωτ.: 4593_ΚΠ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σχεδίαση (design), κατασκευή (development), συντήρηση – υποστήριξη (hosting-maintenance-support), ιστότοπου (site) ΚΕΕΛΠΝΟ (σε Ελληνικά και Αγγλικά) και μεταφορά δεδομένων από το υπάρχον site στο καινούριο (data migration) του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

(Ημερομηνία ανάρτησης: Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, ώρα 15:00)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 21 Μαΐου 2018, ώρα 15:00