ΚΕΕΛΠΝΟ

Κατευθυντήριες Οδηγίες (επαγγελματίες υγείας)

Εκτίμηση Κινδύνου και Ταξιδιωτική Συμβουλευτική

Τα ταξίδια φέρνουν τους ταξιδιώτες σε επαφή με περιβάλλον που μπορεί να διαφέρει κατά πολύ από εκείνο, στα οποίο ζουν. Οι διαφορές μπορεί να αφορούν στα τρόφιμα και το νερό, στους ενδημικούς παθογόνους μικροοργανισμούς, στο κλίμα, στο υψόμετρο, στη διαθέσιμη υγειονομική φροντίδα ή σε πολιτισμικούς και άλλους παράγοντες.

Η έκθεση των ταξιδιωτών σε μη οικείες συνθήκες μπορεί να ενέχει κινδύνους για την υγεία, ο προσδιορισμός των οποίων δεν μπορεί να γίνει μόνο με βάση τη χώρα προορισμού. Η αξιολόγηση των κινδύνων, στους οποίους μπορεί να εκτεθεί ένας ταξιδιώτης, αποτελεί τη βάση για τη σύσταση των κατάλληλων ιατρικών παρεμβάσεων και άλλων μέτρων, που ενδείκνυνται για το συγκεκριμένο ταξίδι. Για την εκτίμηση των κινδύνων αυτών, είναι απαραίτητη η γνώση του ακριβούς δρομολογίου και των ενδιάμεσων σταθμών, του τρόπου μετάβασης, του σκοπού, του χρόνου και της διάρκειας του ταξιδιού, και των συνθηκών διαμονής.

Σημαντική είναι η αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με το ατομικό ιατρικό ιστορικό, αλλά και τις συνήθειες και αντιλήψεις του ταξιδιώτη που μπορεί να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του κατά το ταξίδι.

Τέλος είναι απαραίτητη η γνώση των επιδημιολογικών δεδομένων και άλλων παραμέτρων που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία για κάθε προορισμό, αλλά και η συνεχής ενημέρωση και αναζήτηση επίκαιρης πληροφορίας για τυχόν πρόσφατες μεταβολές.

Ειδικές Ομάδες Ταξιδιωτών

HIV λοίμωξη και ταξιδιώτες_κατευθυντήριες οδηγίες Εκπατριζόμενοι πριν την αναχώρηση. Προετοιμασία σε θέματα υγείας Ταξιδιώτες που επισκέπτονται φίλους και συγγενείς (διεθνώς : VFRs) Πληρώματα : Προφύλαξη των Πληρωμάτων Αεροπορικών Εταιρειών Ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής Εγκυμοσύνη και ταξίδι Ταξιδιώτες που επισκέπτονται φίλους και συγγενείς (VFRs) Ταξίδι σε κρουαζιερόπλοιο: Οδηγίες για ταξιδιώτες Ταξιδιώτες με ειδικές ανάγκες

Εμβόλια

Εμβόλιο Κίτρινου Πυρετού Εμβόλιο Εγκεφαλίτιδας από Κρότωνες Εμβόλιο Ιαπωνικής Εγκεφαλίτιδας Εμβόλιο Τυφοειδούς Πυρετού Εμβόλιο Χολέρας Εμβόλιο Ηπατίτιδας Α Εμβόλιο Ηπατίτιδας Β Εμβόλιο Λύσσας Εμβόλιο Μηνιγγίτιδας

Παιδιά Ταξιδιώτες

Γενικές Αρχές για Παιδιά που πρόκειται να ταξιδέψουν Εμβολιασμός Βρεφών και Παιδιών που ταξιδεύουν Πρόληψη Νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές Η Διάρροια των Ταξιδιωτών στα Παιδιά