ΚΕΕΛΠΝΟ

Πληροφορίες για τον Εμβολιασμό Ταξιδιωτών (ανά νόσημα)

Εμβόλιο Κίτρινου Πυρετού Συστάσεις Εμβολιασμού για τον Κίτρινο Πυρετό, ανά χώρα προορισμού Εμβόλιο Εγκεφαλίτιδας από Κροτώνες Εμβόλιο Ιαπωνικής Εγκεφαλίτιδας Εμβόλιο Τυφοειδούς Πυρετού Εμβόλιο Χολέρας Εμβόλιο Ηπατίτιδας Α Εμβόλιο Ηπατίτιδας Β Εμβόλιο Λύσσας (επικαιροποιημένο) Εμβόλιο Μηνιγγίτιδας (από μηνιγγιτιδόκοκκο)
image_print