ΚΕΕΛΠΝΟ

Πληροφορίες για τον Εμβολιασμό Ταξιδιωτών (ανά νόσημα)

Εμβόλιο Κίτρινου Πυρετού Εμβόλιο Εγκεφαλίτιδας από Κροτώνες Εμβόλιο Ιαπωνικής Εγκεφαλίτιδας Εμβόλιο Τυφοειδούς Πυρετού Εμβόλιο Χολέρας Εμβόλιο Ηπατίτιδας Α Εμβόλιο Ηπατίτιδας Β Εμβόλιο Λύσσας (επικαιροποιημένο) Εμβόλιο Μηνιγγίτιδας (από μηνιγγιτιδόκοκκο)
image_print