ΚΕΕΛΠΝΟ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Προμήθεια κιτ λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού, στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Προμήθεια κιτ λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού», της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού κατ΄οίκον
|
03.06.2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τα μέλη των κινητών ομάδων, στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τα μέλη των κινητών συνεργείων» της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού κατ΄οίκον»
|
08.05.2020
1 2 3 4 5 21