ΚΕΕΛΠΝΟ

COVID-19 και κατοικίδια ζώα

, ,
|
07.04.2020

Η ενημέρωση που ακολουθεί βασίζεται σε έγκυρες πηγές και αποτυπώνει την μέχρι τώρα υπάρχουσα γνώση για τα κατοικίδια ζώα (σκύλους, γάτες) και τον COVID-19.

Μεταδίδουν τα κατοικίδια ζώα COVID-19;

 

Τι κανόνες υγιεινής πρέπει να εφαρμόζουν όσοι έρχονται σε επαφή με κατοικίδια ζώα;

Διαγνωσθήκατε με COVID-19 ή εμφανίσατε οποιαδήποτε συμπτώματα νόσου και έχετε κατοικίδιο ζώο;

Τι συμπτώματα είχαν τα κατοικίδια ζώα που βρέθηκαν μέχρι στιγμής με COVID-19;

Τι αναφορές υπάρχουν μέχρι στιγμής για τον COVID-19 σε ζώα;

Υπάρχουν διαπιστωμένα οφέλη για την υγεία του ανθρώπου από τη συνύπαρξη με ζώα συντροφιάς;

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που αφορούν τον COVID-19 και διατηρεί όλες τις σχετικές πληροφορίες απόλυτα επικαιροποιημένες.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Πηγές

  1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fanimals.html
  2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/interim-guidance-managing-people-in-home-care-and-isolation-who-have-pets.html
  3. https://www.who.int/health-topics/coronavirus/who-recommendations-to-reduce-risk-of-transmission-of-emerging-pathogens-from-animals-to-humans-in-live-animal-markets
  4. http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/en/
  5. Shi, J. et al. Preprint at bioRxiv https://doi.org/10.1101/2020.03.30.015347 (2020).
  6. Qureshi AI, Memon MZ, Vazquez G, Suri MF. Cat ownership and the Risk of Fatal Cardiovascular Diseases. Results from the Second National Health and Nutrition Examination Study Mortality Follow-up Study. J Vasc Interv Neurol. 2009;2(1):132–135. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3317329/
  7. Mubanga M, Byberg L, Nowak C, et al. Dog ownership and the risk of cardiovascular disease and death – a nationwide cohort study. Sci Rep. 2017;7(1):15821. Published 2017 Nov 17. doi:10.1038/s41598-017-16118-6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5693989/
  8. https://www.avma.org/resources-tools/animal-health-and-welfare/covid-19