ΚΕΕΛΠΝΟ

Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6Π7Λ46ΜΗΨ5-ΒΓ4 27.06.2019 Αρ. Πρωτ.: 5055/26-6-19ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ( ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ )
ΑΔΑ: 7Ζ1Ν46ΜΗΨ5-ΕΕΥ 26.06.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 160/24-6-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ)
ΑΔΑ: ΨΟ1946ΜΗΨ5-ΔΓ0 26.06.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 159/24-06-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ( ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ)
ΑΔΑ: 6ΑΣΖ46ΜΗΨ5-Λ44 26.06.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 158/24-06-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΟΤΕ)
ΑΔΑ: 6ΑΔΒ46ΜΗΨ5-ΧΩ5 26.06.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 157/21-06-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ( ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΔΕΗ)
ΑΔΑ: 6ΗΣΘ46ΜΗΨ5-ΝΤΜ 26.06.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 156/21-06-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ( ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΔΕΗ)
ΑΔΑ: ΨΕΤΓ46ΜΗΨ5-2ΧΘ 26.06.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 153/19-6-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.) ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΑΔΑ: ΨΗΝ646ΜΗΨ5-Ι1Φ 20.06.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 154/20-6-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ 2019 ΙΔΟΧ ΦΥΛΑΚΕΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ)
ΑΔΑ: 6ΤΕ646ΜΗΨ5-Ν6Σ 20.06.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 152/19-6-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ)
ΑΔΑ: 6ΙΥΤ46ΜΗΨ5-ΘΦ4 20.06.2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕ 151/14-6-2019ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝΗΡ46ΜΗΨ5-8Ω1 19.06.2019 Αρ. Πρωτ.: 4802/19-06-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΟΚΕ46ΜΗΨ5-Υ0Ψ 19.06.2019 Αρ. Πρωτ.: 4801/19-6-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ Β' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΟΔΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
ΑΔΑ: 648Δ46ΜΗΨ5-ΗΧ3 18.06.2019 Αρ. Πρωτ.: 4666/14-6-2019ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: Ω08146ΜΗΨ5-Γ7Γ 14.06.2019 Αρ. Πρωτ.: 4659/14-6-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΔΑ: 78ΞΒ46ΜΗΨ5-Ι78 14.06.2019 Αρ. Πρωτ.: 4660/14-6-2019ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 796 797 798 799 800 979