ΚΕΕΛΠΝΟ

Φυματίωση

Γενικές Πληροφορίες

image_print
Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για την πολυανθεκτική (MDR-TB) και εκτεταμένα ανθεκτική (XDR-TB) φυματίωση

Ορισμός

image_print

Ορισμοί κρούσματος

Ορισμοί κρούσματος για υποχρεωτική δήλωση νοσημάτων

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Επιδημιολογικά Δεδομένα

Δελτίο Δήλωσης

image_print