ΚΕΕΛΠΝΟ

Φυματίωση

Γενικές Πληροφορίες

Η φυματίωση είναι νόσημα που προκαλείται από ένα μικρόβιο που λέγεται μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης και σπανιότερα από άλλους τύπους μυκοβακτηριδίων. Το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης μπορεί να προσβάλει οποιοδήποτε όργανο του σώματος, αλλά συνήθως προσβάλλει τους πνεύμονες.

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Κλινικά κριτήρια για τη διάγνωση

  1. Η κρίση ενός γιατρού ότι οι κλινικές εκδηλώσεις και/ή τα ακτινολογικά ευρήματα είναι συμβατά με φυματίωση, ΚΑΙ
  2. Η απόφαση ενός γιατρού να υποβάλει τον ασθενή σε πλήρη αντιφυματική θεραπεία.

Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση

  • Απομόνωση του συμπλέγματος Mycobacterium tuberculosis (εκτός από το Μ. bovis BCG) από οποιοδήποτε κλινικό δείγμα με καλλιέργεια.
  • Ανεύρεση οξεάντοχων βακίλλων σε μικροσκοπική εξέταση πτυέλων μετά από αυθόρμητη ή προκληθείσα απόγχρεμψη.

Κατάταξη του κρούσματος ανάλογα με τα εργαστηριακά κριτήρια

Μη βέβαιο

Κρούσμα που πληροί τα κλινικά κριτήρια για τη διάγνωση, αλλά δεν πληροί τα εργαστηριακά.

Βέβαιο

Κρούσμα που πληροί τα κλινικά κριτήρια και για το οποίο έχει γίνει απομόνωση του συμπλέγματος Μ. tuberculosis (εκτός από το Μ. bovis bCG) ) από οποιοδήποτε κλινικό δείγμα. Σε χώρες όπου η καλλιέργεια δεν είναι ευρέως διαθέσιμη, τα κρούσματα με θετικές εξετάσεις επιχρίσματος πτυέλων (άμεση μικροσκοπική εξέταση πτυέλων) για οξεάντοχους βακίλλους θεωρούνται, επίσης, ως βέβαια κρούσματα.

Κατάταξη ανάλογα με την εντόπιση της νόσου

Πνευμονική φυματίωση

Φυματίωση του πνευμονικού παρεγχύματος ή του τραχειοβρογχικού δένδρου.

Εξωπνευμονική φυματίωση

Φυματίωση που προσβάλλει οποιοδήποτε ιστό εκτός του πνεύμονα όπως ορίζεται παραπάνω. (Ασθενής με εξωπνευμονική και πνευμονική εντόπιση θεωρείται κρούσμα με πνευμονική φυματίωση.)

Κατάταξη ανάλογα με την προηγούμενη θεραπεία

Καμία θεραπεία (νέο κρούσμα)

Κρούσμα που δεν έχει υποβληθεί σε θεραπεία για ενεργό φυματίωση ποτέ στο παρελθόν ή έχει λάβει αντιφυματικά φάρμακα για λιγότερο από ένα μήνα.

Προηγούμενη θεραπεία

Κρούσμα που έχει διαγνωστεί ως ενεργός φυματίωση στο παρελθόν και έχει λάβει αντιφυματικά φάρμακα (εξαιρουμένης της προληπτικής αγωγής) τουλάχιστον επί ένα μήνα.

Διεθνής συντομογραφία αντιφυματικής αγωγής

INH:                  RIF:                     ETH:                       PYR:                      STR:

Ισονιαζίδη       Ριφαμπικίνη       Εθαμβουτόλη       Πυραζιναμίδη       Στρεπτομυκίνη

Επιδημιολογικά Δεδομένα

Δελτίο Δήλωσης

image_print