ΚΕΕΛΠΝΟ

Φυματίωση

Γενικές Πληροφορίες

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για την πολυανθεκτική (MDR-TB) και εκτεταμένα ανθεκτική (XDR-TB) φυματίωση

Ορισμός

Ορισμοί κρούσματος

Ορισμοί κρούσματος για υποχρεωτική δήλωση νοσημάτων

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Επιδημιολογικά Δεδομένα

Δελτίο Δήλωσης