ΚΕΕΛΠΝΟ

Λεγιονέλλωση

Γενικές Πληροφορίες

Η λεγεωνέλλωση είναι οξεία βακτηριακή λοίμωξη του αναπνευστικού που προκαλείται από τα βακτηρίδια του γένους Legionellae .
Υπάρχουν 50 διαφορετικά είδη λεγιονέλλας, από τα παραπάνω τα 28 έχουν συσχετισθεί με νόσηση στον άνθρωπο με συχνότερο τη Legionella pneumophila (18 οροομάδες, πιο συχνά νόσησης από οροομάδα 1 και οροομάδα 6).

Αναλυτικότερα υπάρχουν δύο διαφορετικές κλινικές οντότητες της νόσου:

Συνοπτικά η λεγιονέλλα αποτελεί:

Περιβάλλοντα που ευνοούν την ανάπτυξης της λεγιονέλλας:

Ιδανική θερμοκρασία νερού 20 – 45ο C.

Μετάδοση- χρόνος επώασης λεγιονέλλας

Τρόπος μετάδοσης: Αερογενώς με εισπνοή του βακτηριδίου, όταν νερό που είναι μολυσμένο διασκορπίζεται στον αέρα υπό μορφή σταγονιδίων (αεροζόλ, ντους).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο

Χρόνος επώασης:

Πιθανές Πηγές μόλυνσης

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Δελτίο Δήλωσης

Στρατηγικές Πρόληψης & Ελέγχου

Χαρακτηρισμός κρουσμάτων
Σποραδικά κρούσματα: Κρούσματα που δεν μπορούν να συνδεθούν με συγκεκριμένη πηγή μόλυνσης.
Νοσοκομειακή λεγεωνέλωσης: το κρούσμα σχετίζεται με νοσηλεία σε νοσοκομείο κατά τις προηγούμενες 2-10 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων .
Νόσος λεγεωναρίων σε ταξιδιώτες: το κρούσμα συνδέεται με ταξίδι εντός ή εκτός της χώρας κατά τις προηγούμενες 2-10 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων .
Μέτρα ατομικής προστασίας
-Ενημέρωση για τη νόσο, τον τρόπο μετάδοσης, τις πιθανές πηγές μόλυνσης.
-Έγκαιρη διάγνωση και χορήγηση κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.
Μέτρα δημόσιας υγείας
-Εντοπισμός της πιθανής πηγής έκθεσης.
-Εκτίμηση του κινδύνου ανάπτυξης της λεγιονέλλας (συστήματα νερού, συστήματα κλιματισμού).
-Δειγματοληψία νερού σε συστήματα ύδρευσης, συστήματα κλιματισμού, άλλες πηγές.
-Λήψη κατάλληλων μέτρων στην πηγή μόλυνσης για τον έλεγχο και την πρόληψη της νόσου.
-Προσδιορισμός των περιοχών υψηλού κινδύνου – οδηγίες για συστηματική λήψη μέτρων πρόληψης.
-Συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων πρόληψης.
Μέτρα πρόληψης σχετικά με εγκαταστάσεις ύδρευσης
Άμεσα μέτρα
-Υπερχλωρίωση .
-Θερμικό shock.
Μακροπρόθεσμα μέτρα
-Οξειδωτικά απολυμαντικά (υποχλωριώδες ή υποβρωμιώδες οξύ).
-Μη οξειδωτικά απολυμαντικά (ιονισμός, διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου και αργύρου, υπεριώδης ακτινοβολία.
-Διατήρηση θερμοκρασιών νερού σε επίπεδα που δεν ευνοούν τον πολλαπλασιασμό της λεγιονέλλας .

image_print