ΚΕΕΛΠΝΟ

Δράσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης

Το ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί, κάθε χρόνο, ποικίλες δράσεις που στηρίζουν τη Δημόσια υγεία, ενημερώνουν τον πληθυσμό της Βόρειας Ελλάδας για θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη των νοσημάτων και συντελούν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών ως προς την προστασία της υγείας τους.

 

Σχετικές παρουσιάσεις

Πολυμέσα