ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόγραμμα δρόμου με ομάδα στόχο τους εκδιδόμενους άνδρες

Στα πλαίσια των στοχευμένων δράσεων του Τμήματος Παρεμβάσεων στην Κοινότητα, το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Αγωγής Υγείας και Ενημέρωσης Κοινού υλοποιεί στο κέντρο της Αθήνας από τον Ιανουάριο του 2012 πρόγραμμα δρόμου με ομάδα στόχο τους εκδιδόμενους άνδρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αλλά και τις διαστάσεις του θέματος σχετικά με την ανδρική πορνεία δείτε τον απολογισμό του προγράμματος για το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Σχετικές παρουσιάσεις

Πολυμέσα