ΚΕΕΛΠΝΟ

Μηνιαία δεδομένα επιτήρησης υποχρεωτικώς δηλουμένων νοσημάτων

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα παρακάτω μηνιαία δεδομένα του συστήματος Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) είναι προ­σωρινά, μπορεί δηλαδή να υποστούν μικρές τροποποιήσεις και ότι η ερμηνεία τους θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, καθώς υπάρχουν ενδείξεις υποδήλωσης στο σύστημα.

Το σύστημα ΥΔΝ βασίζεται στους γιατρούς, οι οποίοι παρά το φόρτο εργασίας τους, αντιλαμβάνονται τη σημασία της συστηματικής δήλωσης των κρουσμάτων των λοιμωδών νοσημάτων. Τους ευχαρι­στούμε θερμά για τη συνεργασία τους.