ΚΕΕΛΠΝΟ

Δίκτυο Ιδιωτών Γιατρών Συστήματος Sentinel

Πρόκειται για δίκτυο ιδιωτών ιατρών με ειδικότητα παθολόγου, παιδιάτρου ή γενικού ιατρού από όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας, οι οποίοι δηλώνουν κλινικές περιπτώσεις λοιμωδών νοσημάτων βάσει καθορισμένων κλινικών ορισμών για καθένα από αυτά. Το δίκτυο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1999 και στηρίζεται αποκλειστικά στην εθελοντική συμμετοχή των ιδιωτών γιατρών.

Μέσω του δικτύου αυτού γίνεται επιδημιολογική επιτήρηση νοσημάτων τα οποία παρουσιάζουν σχετικά αυξημένη συχνότητα, δεν απαιτούν άμεση παρέμβαση δημόσιας υγείας και κατά κανόνα έχουν ήπια κλινική εικόνα.

Τι καταγράφεται στο ειδικό δελτίο δήλωσης

Στο ειδικό δελτίο δήλωσης (word / pdf) καταγράφονται τα περιστατικά που προσήλθαν και εξετάστηκαν στα ιατρεία των ιδιωτών ιατρών κατά ηλικιακή ομάδα και ο αριθμός επισκέψεων κατά ηλικιακή ομάδα. Η καταγραφή των επισκέψεων μας δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού δεικτών (χρήση του αριθμού επισκέψεων ως “παρονομαστή” των δεικτών), που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για αξιόπιστες διαχρονικές και γεωγραφικές συγκρίσεις. Οι πληροφορίες που αποστέλλονται είναι ανώνυμες και αντιμετωπίζονται ως αυστηρά εμπιστευτικές, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του συστήματος και δεν κοινοποιούνται σε άλλες υπηρεσίες.

Πως αποστέλλονται τα στοιχεία

Κάθε εβδομάδα οι ιατροί του δικτύου συμπληρώνουν το ειδικό δελτίο δήλωσης και το στέλνουν στον ΕΟΔΥ με φαξ, με e-mail ή τηλεφωνικά.

Επεξεργασία – ανάλυση στοιχείων

Με την παραλαβή των δελτίων δήλωσης γίνεται καταχώρηση σε βάση δεδομένων. Στο τέλος κάθε εβδομάδας γίνεται ανάλυση των στοιχείων, με βάση την εβδομάδα δήλωσης, και ετοιμάζεται η Εβδομαδιαία Έκθεση που αποτυπώνει την κατάσταση νοσηρότητας στην Ελλάδα όπως αυτή καταγράφεται από το σύστημα. Οι εκθέσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ.

Τα μέλη του δικτύου έχουν τακτική ενημέρωση, μέσω e-mail ή και ταχυδρομικά, για θέματα γρίπης κατά τη διάρκεια της περιόδου εποχικής γρίπης στην Ελλάδα, καθώς και για έκτακτα θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. Είναι συνδρομητές του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου του ΕΟΔΥ. Λαμβάνουν κάθε χρόνο βεβαίωση συμμετοχής στο δίκτυο.

Η συμμετοχή στο δίκτυο είναι εθελοντική και δεν αμείβεται.

Αν θέλετε να συμμετέχετε συμπληρώστε το Δελτίο Εθελοντικής Συμμετοχής (word / pdf), στείλτε το με φαξ ή e-mail και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Επικοινωνία

Τηλ.: 210-8899041, 210-8899003, 210-8899004
Fax: 210-8842011, 210 8254058
e-mail: epid@eody.gov.gr