ΚΕΕΛΠΝΟ

Σχέδιο Δράσης “Προκρούστης”

Στα πλαίσια της εφαρμογής του νόμου (Αρ. Νόμου 4208- άρθρο 21, ΦΕΚ 252-18/11/2013) και της Υπουργικής Απόφασης “Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας” (ΦΕΚ 388 -18/2/2014) οι δύο δείκτες που ήδη επιτηρούνται από τα νοσοκομεία στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης “Προκρούστης” εντάσσονται πλέον στην υποχρεωτική επιτήρηση (έναρξη της επιτήρησης από τον Ιούλιο του 2014).

Οι δείκτες αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

Κάθε δείκτης περιέχει τα ακόλουθα αρχεία:

Δείκτης επίπτωσης βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς

Δείκτης επίπτωσης βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικά παθογόνα Δελτίο δήλωσης επίπτωσης βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικά παθογόνα Δελτίο μηδενικής δήλωσης βακτηριαιμίας Επίπτωση βακτηριαιμιών από πολυανθεκτικά παθογόνα επεξηγήσεις στο δελτίο

Δείκτης συμμόρφωσης στις προφυλάξεις επαφής

Συμμόρφωση στις προφυλάξεις επαφής – Δελτίο δήλωσης Συμμόρφωση στις προφυλάξεις επαφής – Επεξηγήσεις στο δελτίο Συμμόρφωση στις προφυλάξεις επαφής – Ορισμοί

Δείκτης επιτήρησης Μικροβιακής Αντοχής

Επιτήρηση Μικροβιακής Αντοχής – Ορισμοί Επιτήρηση Μικροβιακής Αντοχής – Δελτία

Δείκτης Επιτήρησης Κατανάλωσης Αντιβιοτικών στο Νοσοκομείο

Υπολογιστικό Εργαλείο Κατανάλωσης Αντιβιοτικών

 

Επικαιροποίηση της επιτήρηση για την κατανάλωση και τη χρήση αντιβιοτικών στο νοσοκομειακό περιβάλλον Επικαιροποιημένο Δελτίο Καταγραφής Κατανάλωσης Αντιβιοτικών Εγκύκλιος για τη χρήση των Αντιβιοτικών στα Νοσοκομεία Δελτίο συνταγογράφησης υπό περιορισμό προωθημένων αντιβιοτικών Δελτίο αιτιολόγησης συνέχισης Χειρουργικής Αντιμικροβιακής Προφύλαξης – ΧΑΠ

Δείκτης Σημειακού Επιπολασμού Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Χρήσης Αντιβιοτικών

Πρωτόκολλο Μελέτης Επιπολασμού ECDC PPS 2022