ΚΕΕΛΠΝΟ

Οδηγίες για ομαδικά αθλήματα

,
|
22.05.2020

Σε κάθε οργανωμένη αθλητική εγκατάσταση κρίνεται σκόπιμη η

Τα μέλη της ομάδας είναι απαραίτητο να εκπαιδευτούν από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ (πχ μέσω τηλεδιάσκεψης) στην:

 

Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (αθλητών, προπονητών, προσωπικού)

 

Β. ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά την εφαρμογή της  υγιεινής των χεριών.

 

 

Γ. Διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος σε αθλητή

 

Ασυμπτωματικός αθλητής με εργαστηριακή επιβεβαίωση Covid-19 λοίμωξης

 

Συμπτωματικός αθλητής με εργαστηριακή επιβεβαίωση Covid-19 λοίμωξης

Για την επανέναρξη της αθλητικής δραστηριότητας απαιτείται καρδιολογικός έλεγχος.

 

Στενές επαφές (μη προστατευμένες) αθλητή  με εργαστηριακή επιβεβαίωση Covid-19 λοίμωξης

 

Σε περίπτωση θετικού δείγματος την ιχνηλάτηση της ομάδας και όλων των επαφών αναλαμβάνει ο ΕΟΔΥ. 

image_print