ΚΕΕΛΠΝΟ

Οδηγίες για τον περιορισμό της μετάδοσης COVID-19 σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού

|
24.03.2020

Οι υπεύθυνοι της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) θα πρέπει να παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας όλων των εμπλεκόμενων (ασθενών, προσωπικού, επισκεπτών κλπ) και ιδιαίτερα για συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα.

 

Διαλογή, αναγνώριση και απομόνωση ύποπτου κρούσματος με λοίμωξη COVID-19

Η έγκαιρη εντόπιση, διαλογή και απομόνωση ύποπτων περιστατικών για COVID-19 ΠΡΙΝ εισέλθουν στο χώρο της αιμοκάθαρσης είναι σημαντική έτσι ώστε να προληφθεί η έκθεση των υπόλοιπων ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών στον ιό COVID-19. Οι ασθενείς:

Παράλληλα το προσωπικό θα πρέπει να ρωτά τον κάθε ασθενή για συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα και να τον θερμομετρεί πριν εισέλθει στο κύριο χώρο της αιμοκάθαρσης.

Στο χώρο που θα γίνεται η εξέταση των ασθενών (screening) θα πρέπει:

 

Οι ασθενείς θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι στην αναπνευστική υγιεινή (respiratoty etiquette), στη σωστή χρήση της μάσκας και στην υγιεινή των χεριών.

Οι συνοδοί/φροντιστές που εμφανίζουν συμπτώματα από το αναπνευστικό δεν θα πρέπει να συνοδεύουν/φροντίζουν νεφροπαθείς ασθενείς αν δεν έχουν υποχωρήσει πλήρως τα συμπτώματά τους (π.χ. απύρετοι τουλάχιστον 24 ώρες χωρίς λήψη αντιπυρετικού).

Το προσωπικό της ΜΤΝ πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση για πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος (π.χ. βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια) και να μετρά καθημερινά τη θερμοκρασία του. Σε περίπτωση εμφάνισης πυρετού ή συμπτωμάτων από το αναπνευστικό σύστημα, πρέπει να ενημερώνει το διευθυντή ή τον προϊστάμενο του τμήματος και την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) ή τον Ιατρό Εργασίας, ώστε να αποφασιστεί εάν απαιτείται κλινική εκτίμηση και πιθανή απομάκρυνση από την εργασία του.

 

Χώρος απομόνωσης και αιμοκάθαρσης ασθενούς ύποπτου για COVID-19

Οι ΜΤΝ πρέπει να έχουν καθορίσει χώρο όπου θα απομονώνεται το ύποπτο περιστατικό για COVID-19 από τους άλλους ασθενείς, τηρώντας απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων αν παραμείνει στον ίδιο χώρο μέχρι να οδηγηθεί στο χώρο που θα εκτιμηθεί ιατρικά, και ο οποίος θα πρέπει επίσης να είναι καθορισμένος από πριν.

 

Για την αιμοκάθαρση συμπτωματικού ασθενούς συστήνονται τα παρακάτω:

 

Το προσωπικό που ασχολείται με τον ύποπτο ασθενή για COVID-19 πρέπει να είναι καθορισμένο, έτσι ώστε να μην εμπλακούν στη φροντίδα του ασθενούς και άλλοι επαγγελματίες υγείας.

 

Αιμοκάθαρση επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19

Επί εμφάνισης επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 που βρίσκεται εντός της ΜΤΝ, με υποψία έκθεσης πολλών ασθενών, συστήνεται:

Σχετικά το χώρο αιμοκάθαρσης του επιβεβαιωμένου κρούσματος ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Ατομικός Εξοπλισμός Προστασίας για το προσωπικό που φροντίζει ύποπτο ή επιβεβαιωμένο ασθενή για COVID-19

 

Οι ΜΤΝ θα πρέπει να ακολουθούν τις υπάρχουσες διαδικασίες και οδηγίες πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων αναφορικά με την υγιεινή των χεριών, τη χρήση του Ατομικού Εξοπλισμού Προστασίας, την απομόνωση ασθενών, την καθαριότητα και την απολύμανση επιφανειών και εξοπλισμού.

Το προσωπικό που χειρίζεται ύποπτο ή επιβεβαιωμένο για COVID-19 θα πρέπει να λαμβάνει βασικές προφυλάξεις, επαφής και σταγονιδίων, οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση:

 

Καθαριότητα περιβάλλοντος και εξοπλισμού

Σχετικά με την καθαριότητα του περιβάλλοντος και του εξοπλισμού μπορούν να ακολουθηθούν οι «Οδηγίες για τον καθαρισμό περιβάλλοντος Χώρων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που έχουν εκτεθεί στον ιό SARS-CoV-2» που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ (www.eody.gov.gr).

 

Διακομιδή/ Νοσηλεία σε Χώρο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα περιστατικά για COVID-19, ανάλογα με το Χώρο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που ανήκει η ΜΤΝ στην οποία υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση (Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο, Νοσοκομείο Αναφοράς για COVID-19 ή μη), μπορεί να χρειαστεί να νοσηλευθούν στο ίδιο νοσοκομείο ή να διακομιστούν σε άλλο Χώρο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να ακολουθηθούν οι οδηγίες «ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 (COVID-19) – Οδηγίες για Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ (www.eody.gov.gr).

image_print