ΚΕΕΛΠΝΟ

Οδηγίες για ξενοδοχείο σε καραντίνα

,
|
28.07.2020

Οι κορωνοϊοί είναι μία ομάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις με ποικίλη σοβαρότητα στον άνθρωπο και στα ζώα. Το ένα τρίτο των λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο μπορεί να προκαλείται από κορωνοϊούς. O ιός SARS-CoV-2 ανιχνεύθηκε πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2019 στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας και έκτοτε έχει διασπαρεί σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού, που μέχρι τότε δεν είχε απομονωθεί στον άνθρωπο. Η λοίμωξη αναπνευστικού που προκαλεί ονομάστηκε COVID-19. Ο ιός SARS-CoV-2,  σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο κυρίως μέσω του αναπνευστικού με σταγονίδια από το φτέρνισμα, το βήχα ή την ομιλία. Επίσης, μπορεί να μεταδοθεί μέσω επαφής με επιφάνειες μολυσμένες με σταγονίδια, για όσο διάστημα ο ιός παραμένει ενεργός, ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας. Ο χρόνος επώασης της νόσου, υπολογίζεται σε 2-14 ημέρες με μέσο χρόνο επώασης τις 5 ημέρες. Τα κύρια συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν πυρετό, ξηρό βήχα και καταβολή. Μερικοί ασθενείς εμφανίζουν πονόλαιμο, αρθραλγίες / μυαλγίες και αιφνίδια ανοσμία/αγευσία. Τα συμπτώματα είναι συνήθως ήπια και περίπου το 80% των ασθενών αναρρώνουν χωρίς ανάγκη ειδικής θεραπείας. Μερικοί ασθενείς εμφανίζουν δύσπνοια και πιθανώς πνευμονία, που  χρειάζεται νοσηλεία σε νοσοκομείο. Τα άτομα, που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου (π.χ. ηλικιωμένοι, καρδιοπαθείς, άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, σοβαρές ηπατοπάθειες ή πνευμονοπάθειες), είναι πιθανότερο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο ή επιπλοκές.

Γενικά μέτρα υγιεινής για την πρόληψη μετάδοσης της λοίμωξης COVID-19

Συστήνεται σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου καλός εξαερισμός, καθώς και εύκολη πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό και σαπούνι, ώστε να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής.

α) Κοινωνική απόσταση: Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας (> 1,5 μέτρο).

β) Προσεκτική υγιεινή των χεριών.

γ) Σχολαστική τήρηση των μέτρων αναπνευστικής υγιεινής όπως:

δ) Αποφυγή στενής επαφής (απόσταση < 1,5 μέτρο) με ασθενείς που έχουν συμπτώματα του αναπνευστικού

Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

 

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας στο χώρο ενός ξενοδοχείου

Γενικές αρχές

 1. Υποδομή: δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες όσον αφορά την υποδομή του χώρου καραντίνας, ωστόσο ο χώρος πρέπει να διαμορφώνεται έτσι ώστε να μην αυξάνει την πιθανή μετάδοση της λοίμωξης. Συστήνεται να αφαιρεθούν όλα τα αντικείμενα η απολύμανση των οποίων δεν ενδείκνυται ή δεν είναι εφικτή.
 2. Διαμονή και προμήθειες: Στους διαμένοντες πρέπει να παρέχεται επαρκής τροφή και νερό, κατάλληλος χώρος διαμονής, προστασία των αποσκευών και άλλων περιουσιακών τους στοιχείων, κατάλληλη ιατρική περίθαλψη και τα απαραίτητα μέσα επικοινωνίας στη δική τους γλώσσα.
 3. Επικοινωνία: Η επικοινωνία με τα άτομα σε καραντίνα θα πρέπει να γίνεται σε γλώσσα κατανοητή από αυτά και τα άτομα θα πρέπει από την αρχή να ενημερωθούν για τη διάρκεια της καραντίνας, την παρακολούθηση της υγείας τους, τα στοιχεία επικοινωνίας της πρεσβείας τους στη χώρα, τα δικαιώματα τους και τις παροχές που θα έχουν κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Θα πρέπει να προβλεφθεί η επικοινωνία των ατόμων σε καραντίνα με τα άτομα της οικογένειας τους. Για αποφυγή πανικού πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλοι τρόποι επικοινωνίας. Τα άτομα που βρίσκονται σε καραντίνα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19. Εάν είναι δυνατόν, θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, στις ειδήσεις, και σε δραστηριότητες αναψυχής.
 4. Σεβασμός και αξιοπρέπεια: Οι ταξιδιώτες πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία τους. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να μην υποβάλλονται οι ταξιδιώτες σε μη απαραίτητη ταλαιπωρία και να συνεκτιμώνται πάντα το φύλο, τα κοινωνικοπολιτιστικά, εθνικά ή θρησκευτικά τους χαρακτηριστικά.
 5. Διάρκεια καραντίνας: Γενικά αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα 14 ημερών μετά από την αξιολόγηση κινδύνου από τις τοπικές υγειονομικές αρχές και τον ΕΟΔΥ.
 6. Προσωπικό: Όλο το προσωπικό που εργάζεται στην εγκατάσταση καραντίνας πρέπει να έχει κατάρτιση σχετικά με τις προφυλάξεις: διατήρηση απόστασης >1,5 μέτρο από τα άτομα, χρήση χειρουργικής μάσκας, γαντιών και πλύσιμο χεριών και αναπνευστική υγιεινή, συχνή υγιεινή των χεριών, ιδιαίτερα μετά από επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις, πριν από το φαγητό και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Η υγιεινή των χεριών περιλαμβάνει είτε καθαρισμό των χεριών με σαπούνι και νερό, είτε το τρίψιμο των χεριών με αλκοολούχο διάλυμα. Το τρίψιμο με αλκοολούχο διάλυμα είναι προτιμότερο, όταν τα χέρια δεν είναι εμφανώς λερωμένα, ενώ το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό, όταν είναι εμφανώς λερωμένα. Συστήνεται η παρακολούθηση της υγείας των μελών του προσωπικού και εγρήγορση για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων.
 7. Άτομα σε καραντίνα: Πρέπει να φέρουν μάσκα όταν κινούνται σε κοινόχρηστους χώρους ή έρχονται σε επαφή με το προσωπικό του ξενοδοχείου, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Πρέπει να τηρούν την αναπνευστική υγιεινή, δηλαδή όταν βήχουν ή φτερνίζονται να καλύπτουν τη μύτη και το στόμα με τον αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, και ακολούθως να απορρίπτουν αμέσως το χαρτομάντιλο και να πραγματοποιούν υγιεινή χεριών. Όλα τα άτομα σε καραντίνα πρέπει να ενημερώνονται για το πρωτόκολλο απομόνωσης και να παραμένουν στο χώρο απομόνωσης τους.

 Υπηρεσία υποδοχής

 1. Θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα και διατάξεις όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους Ζ1 έως Ζ17 στο ΦΕΚ Β’ 2084 Αριθμ. 1881/29.5.2020 με τίτλο «Ειδικά Πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο  της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19».
 2. Ειδικότερα θα πρέπει να τηρείται αρχείο μελών προσωπικού και όλων των ατόμων σε καραντίνα: Για τους σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του ξενοδοχείου οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο ξενοδοχείο -όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail), ώστε να καθίσταται δυνατή η ιχνηλάτηση στενών επαφών κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να προκύψει.

Ειδικός εξοπλισμός

Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να υπάρχει άμεσα προσβάσιμο στο ξενοδοχείο επαρκές αναλώσιμο υλικό για την πρόληψη των λοιμώξεων:

 1. σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα καθαρισμού χεριών
 2. χαρτομάντιλα
 3. απλές χειρουργικές μάσκες
 4. γάντια μιας χρήσης
 5. αδιάβροχες ρόμπες με μακριά μανίκια,
 6. γυαλιά ή προσωπίδα
 7. θερμόμετρα
 8. σακούλες απορριμμάτων
 9. υγρά καθαρισμού επιφανειών

Απαιτήσεις για τον χώρο της καραντίνας

 1. Τα δωμάτια φιλοξενίας των ατόμων σε καραντίνα πρέπει να έχουν φυσικό επαρκή αερισμό (π.χ. άνοιγμα παραθύρων). Εάν δεν είναι εφικτός ο φυσικός αερισμός θα πρέπει ο τεχνητός αερισμός να παρέχει 100% φρέσκο αέρα χωρίς ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κλιματισμό δημόσιων χώρων μπορείτε να απευθυνθείτε στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας στο https://bit.ly/2ZCG9Mn.
 2. Κάθε άτομο θα πρέπει να διαμένει σε ξεχωριστό δωμάτιο με εσωτερική ατομική τουαλέτα εξοπλισμένη με υγρό σαπούνι και νερό.
 3. Τα άτομα της ίδιας οικογένειας καθώς και οι συνοδοί ατόμων που εξυπηρετούν ΑΜΕΑ μπορούν να μένουν στα ίδια δωμάτια και θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των κρεβατιών απόσταση 1 μέτρου. Τα άτομα σε καραντίνα θα πρέπει να διατηρούν τουλάχιστον 1,5 μέτρο απόσταση μεταξύ τους κάθε στιγμή.

Καθαρισμός και απολύμανση

 1. Τα δωμάτια θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σε αραιά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια διαμονής από κρούσματα ή επαφές για τη προστασία του προσωπικού και αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης. Το προσωπικό καθαριότητας θα εισέρχεται στο δωμάτιο διαμονής κρούσματος ή επαφών μόνο όταν υπάρχει ανάγκη και κατόπιν αιτήματος του διαμένοντος και μόνο με πλήρη ΜΑΠ όπως ορίζεται στο Παράρτημα 2 των οδηγιών του ΕΟΔΥ που είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: https://eody.gov.gr/enimerotiko-yliko-gia-iatroys-toyristikon-katalymaton-covid-19/. Για τον καθημερινό καθαρισμό και απολύμανση των επιφανειών θα παρέχονται στους διαμένοντες καθαριστικά για τον καθαρισμό από τους ίδιους.
 2. Μετά την αναχώρηση και πριν τη διάθεση του δωματίου σε νέο διαμένοντα θα πρέπει να γίνεται σχολαστικός καθαρισμός-απολύμανση κατά αντιστοιχία με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ:ΨΗΙ465ΦΥΟ-3ΒΑ και ΑΔΑ:9Θ2Ξ465ΦΥΟ-39Δ) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου και ιδίως επιφάνειες που αγγίζει συχνά ο ασθενής, όπως κομοδίνο, πόμολα, επιφάνειες της τουαλέτας κλπ.

Σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, όλες οι δυνητικά μολυσμένες επιφάνειες (συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων) πρέπει να καθαρίζονται πρώτα με ουδέτερο απορρυπαντικό και καλή μηχανική τριβή και στη συνέχεια, αφού στεγνώσει η επιφάνεια, να απολυμαίνονται με φρέσκο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου συγκέντρωσης τουλάχιστον 0.1% [αραίωση 1:50 (20ml:1000ml) αν χρησιμοποιείται οικιακή χλωρίνη αρχικής συγκέντρωσης 5%, ισοδύναμο με 1000 ppm διαθέσιμου χλωρίου] για τουλάχιστον 1 min. Το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου πρέπει να ετοιμάζεται πριν από τη χρήση του και να χρησιμοποιείται εντός 24 ωρών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση και τη σωστή και ασφαλή χρήση των απολυμαντικών ανευρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ στο https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf και στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας στο https://bit.ly/3idnOxl αντίστοιχα.

 1. Το προσωπικό που θα εισέρχεται στο δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται άτομα σε καραντίνα θα πρέπει να φορά γάντια μίας χρήσης, μάσκα υψηλής προστασίας, ρόμπα με μακριά μανίκια, μίας χρήσης, αδιάβροχη και προστατευτικά γυαλιά και να εφαρμόζει υγιεινή των χεριών μετά την απόρριψή τους. Η πλήρη στολή προστασίας ορίζεται στο παράρτημα 2 των οδηγιών του ΕΟΔΥ που είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: https://eody.gov.gr/enimerotiko-yliko-gia-iatroys-toyristikon-katalymaton-covid-19/.
 2. Η καθημερινή αλλαγή ιματισμού και πετσετών να μην εφαρμόζεται παρά μόνον κατόπιν αιτήματος του διαμένοντος. Τα κλινοσκεπάσματα και ο ρουχισμός θα πρέπει να τοποθετούνται από τους διαμένοντες σε πλαστικές αυτοδιασπόμενες σακούλες που τοποθετούνται απευθείας στο πλυντήριο και να πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (βλέπε: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf). Στη συνέχεια να αφήνονται έξω από το δωμάτιο για συλλογή. Όλα τα υφάσματα (κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα, ρούχα, κ.α.) πρέπει να πλένονται σε θερμοκρασία 60–90 °C με προσθήκη απορρυπαντικού. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης των υφασμάτων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται απολυμαντικές ουσίες ειδικές για τα υφάσματα αυτά ή ειδικά προϊόντα που περιέχουν υποχλωριώδες νάτριο. Σε αντικείμενα με υφασμάτινη επένδυση, που δεν μπορούν να καθαριστούν και να απολυμανθούν ή να πλυθούν σύμφωνα με τα παραπάνω (π.χ. έπιπλα επικαλυμμένα με ταπετσαρία ή στρώματα), εφαρμόζεται καθαρισμός με ατμό. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα διασποράς του ιού στον αέρα, πρέπει να αποφεύγεται το τίναγμα των υφασμάτων.
 3. Τα απορρίμματα από δωμάτια επιβεβαιωμένων ή ύποπτων περιστατικών και επαφών που διαμένουν στο ξενοδοχείο πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μολυσματικά και πρέπει να συλλέγονται σε σακούλα απορριμμάτων η οποία όταν φτάνει τα 75% της χωρητικότητας της δένεται καλά και τοποθετείται εκτός του δωματίου. Το προσωπικό καθαριότητας φορώντας όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας τοποθετεί τη σακούλα από το δωμάτιο σε μία δεύτερη σακούλα η οποία δένεται καλά. Στη συνέχεια συλλέγει τις σακούλες με τροχήλατο κάδο κλειστού τύπου (ο οποίος καθαρίζεται και απολυμαίνεται σε ημερήσια βάση) και τα οδηγεί σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης, κατάλληλα επισημασμένο και μακριά από τη πρόσβαση του κοινού. Γενικότερα για τα εν λόγω απορρίμματα εφαρμόζονται οι οδηγίες του ΠΟΥ αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται κατά τη διάρκεια της καραντίνας στο σπίτι ( https://www.who.int/publications/i/item/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-the-covid-19-virus-interim-guidance)

 

Σίτιση

 1. Για τον χειρισμό και την προετοιμασία των τροφίμων πρέπει να εφαρμόζονται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ «ΤΡΟΦΙΜΑ και SARS–CoV-2,  Καλές πρακτικές» (βλέπε: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-asfali-trofima.pdf).
 2. Τα άτομα που μεταφέρουν τα τρόφιμα θα πρέπει να φορούν χειρουργική μάσκα και γάντια και να αφήνουν τον δίσκο με τα τρόφιμα έξω από την πόρτα του δωματίου.
 3. Το σερβίρισμα και η διανομή του φαγητού θα πρέπει να γίνεται σε σκεύη μίας χρήσης. Μετά τη χρήση τους, θα πρέπει να τοποθετούνται ο δίσκος και τα σκεύη σε σακούλα απορριμμάτων δεμένη καλά εκτός του δωματίου και να συλλέγονται όμοια με τα άλλα απορρίμματα του διαμένοντος.
 4. Εάν δεν χρησιμοποιούνται πιάτα και μαχαιροπήρουνα μίας χρήσης, τότε θα πρέπει μετά την κατανάλωση του γεύματος ο δίσκος και τα πιάτα να μεταφέρονται εντός σακούλας στον χώρο πλύσης σκευών και στη συνέχεια να πλένονται και να απολυμαίνονται στους 77 °C ή περισσότερο για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα ή στους 82 °C ή με διάλυμα χλωρίου περιεκτικότητας 200 ppm.

Διαχείριση περιστατικού

 1. Η παρακολούθηση της υγείας των ατόμων θα πρέπει να γίνεται καθημερινά από τους ίδιους δύο φορές την ημέρα και να περιλαμβάνει μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και άμεση αναφορά για την εμφάνιση συμπτωμάτων. Συστήνεται επιπλέον, τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα να παρακολουθούν την υγεία τους για πιθανή επιδείνωση του υποκείμενου νοσήματός τους.
 2. Η θερμομέτρηση και η αναφορά των συμπτωμάτων θα πρέπει να γίνεται τηλεφωνικά σε άτομο στη ρεσεψιόν, το οποίο θα καταγράφει τα αποτελέσματα της παρακολούθησης σε ονομαστική κατάσταση δύο φορές την ημέρα: π.χ. το πρωί στις 10:00 και το απόγευμα στις 18:00. Εάν όμως ενδιάμεσα παρουσιαστούν σοβαρά συμπτώματα, αμέσως θα πρέπει να αναφερθούν και να ακολουθήσει ιατρική εξέταση σύμφωνα με τις διαδικασίες, που ορίζει ο ΕΟΔΥ.

Η ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τα ανωτέρω μέτρα και η εξοικείωση με τη χρήση προστατευτικού υλικού συμβάλλουν στην οργανωμένη και ψύχραιμη αντιμετώπιση ύποπτων κρουσμάτων και στην αποφυγή καταστάσεων πανικού. Ο έγκαιρος σχεδιασμός και η αποτελεσματική πρόληψη και ενημέρωση θα διασφαλίσει την υγεία των επισκεπτών και του προσωπικού, αλλά και τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας  της μονάδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι επαγγελματίες υγείας, που θα φροντίσουν το ύποπτο κρούσμα, πρέπει να λαμβάνουν τα μέτρα προφύλαξης για τα νοσήματα που μεταδίδονται με σταγονίδια με ΜΑΠ: μάσκα υψηλής προστασίας, αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια, γάντια, οφθαλμική προστασία (γυαλιά ή προσωπίδα) και να ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ με τίτλο «Οδηγίες προς ιατρούς για διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19 σε τουριστικό κατάλυμα» https://eody.gov.gr/enimerotiko-yliko-gia-iatroys-toyristikon-katalymaton-covid-19/

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, απευθυνθείτε στον ΕΟΔΥ στα τηλέφωνα

210 5212054, 1135 (όλο το 24ωρο)

Πηγές Ενημέρωσης