ΚΕΕΛΠΝΟ

COVID-19 – Οδηγίες για Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

,
|
17.04.2020

Διαχείριση ασθενών με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη  από το νέο κορωνοϊό SARSCoV-2 (COVID-19) 

Οδηγίες για Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

 

Βασικές αρχές

 

Συστάσεις

1.Περιορισμός της εισαγωγής, διασποράς και έκθεσης στον νέο κορωνοϊό SARSCoV-2

Στα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται περιλαμβάνονται: μέτρα πριν από την έλευση του ασθενή στο χώρο υπηρεσιών υγείας, κατά την είσοδο του σε αυτόν, καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραμονής του έως και τον καθαρισμό και απολύμανση του χώρου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την προστασία των ατόμων που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση ή εμφάνιση επιπλοκών από τη λοίμωξη COVID-19 (π.χ. ηλικιωμένα άτομα και υποκείμενα νοσήματα), συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού.

Πριν την έλευση στο χώρο υπηρεσιών υγείας

Κατά την έλευση και τη διάρκεια της παραμονής στο χώρο υπηρεσιών υγείας

 

2.Εφαρμογή μέτρων ελέγχου λοιμώξεων

Βασικές προφυλάξεις

Με το σκεπτικό ότι κάθε ασθενής μπορεί να είναι δυνητικά μολυσμένος ή αποικισμένος από παθογόνο μικροοργανισμό που μπορεί να μεταδοθεί στο χώρο υπηρεσιών υγείας, οι βασικές προφυλάξεις πρέπει απαρέγκλιτα να εφαρμόζονται. Περιλαμβάνουν την υγιεινή των χεριών και την αναπνευστική υγιεινή, τη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας ανάλογα με τον εκτιμώμενο κίνδυνο, την ορθή διαχείριση αιχμηρών αντικειμένων, την αποκομιδή μολυσματικών υλικών, την καθαριότητα και την απολύμανση επιφανειών καθώς και την αποστείρωση του ιατρικού εξοπλισμού και του ιματισμού που χρησιμοποιείται στον ασθενή.

Η εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων αναπνευστικής υγιεινής είναι ιδιαίτερα σημαντική:

Σημειώνεται ότι η ορθή και συστηματική χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας και η εφαρμογή της υγιεινής των χεριών είναι κρίσιμης σημασίας για τη μείωση της διασποράς των παθογόνων μικροοργανισμών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία των εργαζομένων σε χώρους υπηρεσιών υγείας είναι η επικαιροποίηση της εκπαίδευσης για τις ενδείξεις και το είδος του εξοπλισμού ατομικής προστασίας, τη διαδικασία εφαρμογής και αφαίρεσής του, την ορθή απόρριψη ή διαχείρισή του ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή/και τις διαδικασίες του χώρου παροχής υπηρεσιών υγείας.

Προφυλάξεις επαφής και σταγονιδίων

Όλα τα άτομα που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή (συνοδός και προσωπικό υπηρεσιών υγείας), θα πρέπει να εφαρμόζουν εκτός των βασικών προφυλάξεων και τις  προφυλάξεις επαφής και σταγονιδίων.

 

3.Νοσηλεία ασθενών με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19

Αξιολόγηση της αναγκαιότητας εισαγωγής και νοσηλείας για όλους τους ασθενείς με συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού συστήματος. Εάν δεν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι, οι ασθενείς μπορούν να νοσηλεύονται στο σπίτι, με την προϋπόθεση της διασφάλισης δυνατότητας παρακολούθησης της εξέλιξης της λοίμωξης, για έγκαιρη αναγνώριση επιδείνωσης της κλινικής εικόνας ή εμφάνισης επιπλοκών.

 

4.Προφυλάξεις κατά τη διενέργεια χειρισμών με κίνδυνο πρόκλησης αερολύματος

Χειρισμοί που μπορεί να προκαλέσουν αερόλυμα (π.χ. ενδοτραχειακή διασωλήνωση, αποσωλήνωση, μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός, τραχειοτομή, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, βρογχοσκόπηση, χρήση AMBU, χρήση νεφελοποίησης*, ανοιχτή αναρρόφηση, τοποθέτηση ασθενή σε πρηνή θέση, αποσύνδεση αναπνευστήρα) σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης SARS-CoV-2.

Οι χειρισμοί αυτοί θα πρέπει να διενεργούνται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης εάν είναι εφικτό. Ο αριθμός των επαγγελματιών υγείας στο θάλαμο, θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο και δεν επιτρέπεται η παρουσία συνοδών.

Οι επαγγελματίες υγείας που διενεργούν χειρισμούς με κίνδυνο πρόκλησης αερολύματος θα πρέπει να εφαρμόζουν:

Σημειώνεται ότι κατά τη λήψη κλινικού δείγματος (π.χ. ρινοφαρυγγικό επίχρισμα) για τη μοριακή διάγνωση της νόσου, πρέπει να εφαρμόζεται ο παραπάνω εξοπλισμός ατομικής προστασίας (μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας, οφθαλμική προστασία, γάντια και ποδιά με μακριά μανίκια). Η λήψη του δείγματος μπορεί να γίνεται σε κοινό θάλαμο με κλειστή πόρτα και το ελάχιστο απαραίτητο προσωπικό, χωρίς την παρουσία συνοδού.

 

5.Διαχείριση επισκεπτηρίου

 

6.Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας

Το προσωπικό υπηρεσιών υγείας που έρχεται σε επαφή με ασθενείς με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19 θα πρέπει να διαθέτει:

Σε κλινικές που νοσηλεύονται ύποπτοι ή επιβεβαιωμένοι ασθενείς για λοίμωξη COVID-19 συνιστάται ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας (εκτός των γαντιών) να μην αλλάζει από ασθενή σε ασθενή, αλλά να χρησιμοποιείται – αν δεν προκύψουν άλλοι λόγοι αντικατάστασής του – καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου που έχει καθοριστεί να εργαστεί ο επαγγελματίας υγείας εντός των θαλάμων. Επάνω από την αδιάβροχη ρόμπα μπορεί να φορεθούν υγροαπωθητική ρόμπα (non-woven) με μακριά μανίκια ή/και πλαστική ποδιά έτσι ώστε να αφαιρούνται από ασθενή σε ασθενή (ειδικά στους ύποπτους) ή ανάλογα με το είδος των παρεμβάσεων.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι και να τηρούν τις ορθές διαδικασίες εφαρμογής – με έμφαση στο τεστ εφαρμογής (fittest) της μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας – και αφαίρεσης του εξοπλισμού ατομικής προστασίας. Συστήνεται η παρουσία άλλου επαγγελματία υγείας για την ενεργητική επιτήρηση των διαδικασιών αυτών ή εναλλακτικά η χρήση ολόσωμου καθρέφτη με στόχο την αποφυγή λανθασμένων χειρισμών που αυξάνουν τον κίνδυνο έκθεσης σε μολυσματικό υλικό (Βλέπε οδηγίες ΕΟΔΥ: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/PPE-donning-doffing.pdf).

Δε θα πρέπει να παραλείπεται η υγιεινή των χεριών:

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή των χεριών τους με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα τους.

Όλο το προσωπικό υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό, βοηθητικό, διοικητικό κλπ) που έρχεται σε επαφή με ασθενείς ή/και συνοδούς, συστήνεται να φοράει ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ κατά τη διάρκεια της εργασίας του, με στόχο τον περιορισμό της πιθανότητας έκθεσής τους στο νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, την πρόληψη της διασποράς του ιού στους χώρους υπηρεσιών υγείας και την προστασία της υγείας τους και της υγείας των ασθενών, κατά την περίοδο της ευρείας διασποράς του ιού στην κοινότητα.

image_print