ΚΕΕΛΠΝΟ

Γρίπη των Πτηνών

Πληροφορίες για:

Κοινό

Επαγγελματίες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

Συνοπτικές ενέργειες των υπηρεσιών δημόσιας υγείας επί ανιχνεύσεως πτηνών μολυσμένων με τη γρίπη των πτηνών

Στο πλαίσιο της προφύλαξης της υγείας όσων ανθρώπων ήρθαν σε επαφή με μολυσμένα πτηνά από τον ιό της γρίπης (γρίπη των πτηνών), η τοπική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας σε  συνεργασία με την τοπική υπηρεσία Κτηνιατρικής θα πρέπει:

Α) Να προβεί σε διερεύνηση/καταγραφή όλων των ατόμων που ήρθαν σε επαφή με τα μολυσμένα πτηνά και να συμπληρώσει του “ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ/ΝΟΣΟΥΝΤΑ Ή ΝΕΚΡΑ ΠΤΗΝΑ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ”.

Β) Να ενημερώσει τα παραπάνω άτομα ότι σε περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα γριπώδους συνδρομής (πυρετός >38° C, βήχας, δύσπνοια, επιπεφυκίτις) ή ακόμα και γαστρεντερίτιδας εντός 10 ημερών από την τελευταία επαφή που είχαν με τα μολυσμένα πτηνά:

  1. Να ενημερώσουν αμέσως την τοπική υπηρεσία Δημόσιας Υγείας (Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας) η οποία εν συνεχεία θα ενημερώσει τον ΕΟΔΥ, Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων, τηλ. 210-8899136, 210-8899045 (τηλ. 2105212054 για αργίες ή εκτός ωραρίου).
  2. Να αναζητήσουν άμεση κλινική εκτίμηση. Να κάνουν αδιάλειπτη χρήση μάσκας FFP2 (KN95) και να ενημερώσουν κατά την άφιξη το νοσοκομείο και τον Ιατρό ότι ήρθαν σε επαφή με μολυσμένο πτηνό με γρίπη των πτηνών. Να αυτοπεριοριστούν στο σπίτι ελαχιστοποιώντας τις μετακινήσεις ακόμα και εντός οικίας έως ότου αποκλειστεί ο ιός της γρίπης των πτηνών.

Γ) Να αποστείλει άμεσα στο zoonoses@eody.gov.gr  το “ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ/ΝΟΣΟΥΝΤΑ Ή ΝΕΚΡΑ ΠΤΗΝΑ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ” και να το αποστείλει  εκ νέου αφού συμπληρωθούν 10 ημέρες από την τελευταία επαφή των εκτεθέντων ατόμων με τα μολυσμένα πτηνά συμπληρώνοντας τότε και τη στήλη που αφορά την τελική έκβαση. Κατά την αποστολή του δελτίου να τηρηθούν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για την προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την αποστολή/παραλαβή δελτίων νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης (λογισμικό κρυπτογράφησης).

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΠΤΗΝΑ

Στρατηγικές Πρόληψης & Ελέγχου