ΚΕΕΛΠΝΟ

Πλημμύρες

Γενικές Πληροφορίες

Οι πλημμύρες μπορεί να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στο σπίτι και την οικογένειά σας.

Μπορείτε να λάβετε μέτρα για να μειώσετε τη ζημιά που προκαλείται από τις πλημμύρες.

Οδηγίες για την επιστροφή στο σπίτι σας μετά από πλημμύρα – Σεπτέμβριος 2023 Οδηγίες για τον καθαρισμό και απολύμανση σχολικών κτιρίων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) μετά από πλημμύρα – Σεπτέμβριος 2023 Συνοπτικές οδηγίες για τη λειτουργία των σχολείων στην περιοχή της Θεσσαλίας μετά τις πρόσφατες πλημμύρες – Σεπτέμβριος 2023 Συνοπτικές οδηγίες προστασίας της δημόσιας υγείας μετά από πλημμύρα – Σεπτέμβριος 2023 Συνοπτικές οδηγίες για την πρόληψη-αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων που συνδέονται με φυσικές καταστροφές από πλημμύρα – Σεπτέμβριος 2023 Μεθοδολογία διαχείρισης κουνουπιών στις πληγείσες από τα πλημμυρικά φαινόμενα περιοχές της Θεσσαλίας – Οκτώβριος 2023 Κατευθυντήριες Οδηγίες για την εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης κουνουπιών στις πληγείσες από τα πλημμυρικά φαινόμενα περιοχές της Θεσσαλίας 2023 Συστάσεις του ΕΟΔΥ για πρόληψη τροφιμογενών/υδατογενών νοσημάτων σε περίπτωση συγχρωτισμού πλημμυροπαθών σε χώρους φιλοξενίας

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Σχετικά Νοσήματα