ΚΕΕΛΠΝΟ

Σύφιλη

Γενικές Πληροφορίες

Η σύφιλη προκαλείται από το βακτήριο Treponema pallidum. Ο χρόνος επώασης της σύφιλης κυμαίνεται από 10-90 ημέρες (συνήθως 21 ημέρες).

Η σύφιλη χωρίζεται σε κλινικά στάδια: στην πρωτογόνο, στη δευτερογόνο, στη λανθάνουσα σύφιλη και στην τριτογόνο. Η πρωτογόνος σύφιλη εκδηλώνεται κυρίως ως ανώδυνο, περιγεγραμμένο έλκος (πληγή), που μπορεί να εμφανιστεί κυρίως στη γεννητική χώρα αλλά και σε άλλα σημεία του σώματος, αναλόγως με τον τύπο της σεξουαλικής επαφής.

Στα πρώτα στάδια της λοίμωξης η σύφιλη αντιμετωπίζεται και θεραπεύεται εύκολα. Αν δε θεραπευτεί, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Πληροφορίες για:

Επαγγελματίες

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Κλινικά κριτήρια

1.Πρωτογόνος σύφιλη:

Κάθε άτομο με ένα ή περισσότερα (συνήθως ανώδυνα) συφιλιδικά έλκη στη γεννητική, περινεϊκή, πρωκτική περιοχή ή στο στόμα ή στο φαρυγγικό βλεννογόνο ή οπουδήποτε αλλού εκτός της περιοχής των γεννητικών οργάνων.

2.Δευτερογόνος σύφιλη:

Κάθε άτομο με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα τρία:

 • διάχυτο κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα που εκδηλώνεται συχνά στις παλάμες και τα πέλματα
 • γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια,
 • πλατέα κονδυλώματα,
 • εξάνθημα,
 • διάχυτη αλωπεκία.

3.Πρώιμη λανθάνουσα σύφιλη (<1 έτος):

Ιστορικό συμπτωμάτων συμβατών με εκείνα των πρώιμων σταδίων της σύφιλης εντός των προηγούμενων δώδεκα μηνών.

4.Όψιμη λανθάνουσα σύφιλη (>1 έτος):

Κάθε άτομο που ικανοποιεί τα εργαστηριακά κριτήρια (ειδικές ορολογικές δοκιμές).

Εργαστηριακά κριτήρια

Τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες τέσσερις εργαστηριακές δοκιμές:

 • Ανεύρεση του Treponema pallidum σε εκκρίματα ή ιστούς της βλάβης με μικροσκόπηση σκοτεινού πεδίου.
 • Ανεύρεση του Treponema pallidum σε εκκρίματα ή ιστούς της βλάβης με δοκιμή DFA.
 • Ανεύρεση του Treponema pallidum σε εκκρίματα τραυμάτων ή ιστούς της βλάβης με PCR.
 • Ανίχνευση αντισωμάτων του Treponema pallidum με δοκιμή ανίχνευσης (TPHA,TPPA ή EIA) και πρόσθετη ανίχνευση αντισωμάτων Tp-IgM (με IgM-ELISA, άμεσο αποτύπωμα IgM ή τα 19S-IgM-FTA-abs)-επιβεβαιωμένη με δεύτερη δοκιμή IgM.

Επιδημιολογικά κριτήρια

 • Πρωτογόνος / δευτερογόνος σύφιλη

Επιδημιολογική σύνδεση με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο (σεξουαλική επαφή).

 • Πρώιμη λανθάνουσα σύφιλη (<1 έτος)

Επιδημιολογική σύνδεση με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο (σεξουαλική επαφή) εντός των δώδεκα προηγούμενων μηνών.

Κατάταξη κρούσματος

 • Δυνητικό κρούσμα

Άνευ αντικειμένου.

 • Πιθανό κρούσμα

Κάθε άτομο που ικανοποιεί τα κλινικά κριτήρια και με επιδημιολογική σύνδεση.

 • Επιβεβαιωμένο κρούσμα

Κάθε άτομο που ικανοποιεί τα εργαστηριακά κριτήρια για επιβεβαίωση κρούσματος.

Επιδημιολογικά Δεδομένα

Δελτίο Δήλωσης

Ενημερωτικά Φυλλάδια