ΚΕΕΛΠΝΟ

Διήμερα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την καταγραφή του καρκίνου από το ΕΑΝ (9-10 2014)

|
15.10.2014 - 16.10.2014

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η σειρά των διήμερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την (ηλεκτρονική) καταγραφή του καρκίνου, που πραγματοποιήθηκαν, για το 2014, από το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (ΕΑΝ) του ΚΕΕΛΠΝΟ. Τα προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης, συνολικά 3 στον αριθμό, απευθύνονταν στους καταγραφείς καρκίνου, που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές για την καταγραφή των νεοπλασιών, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ΕΑΝ και πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη (30/9-1/10) και στην Αθήνα (15-16/10 και 5-6/11).

Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 137 καταγραφείς και υπήρξε σημαντική συμμετοχή από τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία.

Στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ήταν να λάβουν οι καταγραφείς πλήρη και στοχευμένη ενημέρωση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την καταγραφή των νεοπλασιών στο νοσοκομείο τους. Αναλυτικότερα, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από το επιστημονικό προσωπικό του ΕΑΝ για: τη σημασία των Αρχείων Νεοπλασιών και το ρόλο τους στη Δημόσια Υγεία, για τη διαδικασία εντοπισμού των περιστατικών στα νοσοκομεία, καθώς και για το ζήτημα της διαφύλαξης του ιατρικού απορρήτου.

Επιπλέον, έλαβαν γνώση για το ποιες νεοπλασίες καταγράφονται, καθώς και για τα στοιχεία που είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται στην καταγραφή τους. Στο πλαίσιο της εξοικείωσης τους με την ηλεκτρονική εφαρμογή (που χρησιμοποιείται για την καταγραφή ασθενών), οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν παραδείγματα για τη συμπλήρωση στοιχείων ενήλικων και ανήλικων ασθενών.

Το τελευταίο μέρος κάθε προγράμματος περιλάμβανε την πρακτική άσκηση των καταγραφέων, οι οποίοι εφάρμοσαν στην πράξη όσα έμαθαν από το προσωπικό του ΕΑΝ. Επιπλέον, είχαν την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν τις γνώσεις τους, συμπληρώνοντας το τεστ ελέγχου αφομοίωσης των πληροφοριών που έλαβαν. Στο τέλος κάθε ενότητας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες διατύπωσαν τις ερωτήσεις τους και εξέφρασαν τις απορίες τους σχετικά με τα όσα ειπώθηκαν από τους ομιλητές. Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιήθηκαν με πόρους του ΕΣΠΑ και αποτελούν μέρος των εκπαιδευτικών δράσεων που πραγματοποιούνται από το ΕΑΝ για την καταγραφή του καρκίνου.

Σχετικές παρουσιάσεις