ΚΕΕΛΠΝΟ

Οδηγίες για τους αθλητές και τους επισκέπτες στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στη ΡΩΣΙΑ (14/06/2018 – 15/07/2018)

|
14.06.2018

Οι μαζικές συγκεντρώσεις ενέχουν τον κίνδυνο τραυματισμών ή ασθένειας μεγαλύτερο από αυτόν που παρατηρείται στο γενικό πληθυσμό. Τα λοιμώδη νοσήματα κατέχουν σημαντική θέση, ειδικά στις διεθνείς συγκεντρώσεις, και μπορεί να προκληθούν τόσο από παθογόνα που κυκλοφορούν στον τόπο διοργάνωσης (λόγω εποχικότητας, ενδημικότητας στην περιοχή ή τυχόν επιδημίας που βρίσκεται σε εξέλιξη), όσο και από παθογόνα που μπορεί να εισαχθούν από συμμετέχοντες, που μολύνθηκαν στη χώρα προέλευσής τους. Παραδείγματα επιδημιών τροφιμογενών νοσημάτων είναι η ηπατίτιδα Α, η σιγκέλλωση και η καμπυλοβακτηρίωση, οφειλόμενες κατά κύριο λόγο σε πλημμελή υγιεινή των τροφίμων και υδάτων, λόγω της πίεσης για την εξυπηρέτηση ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού ατόμων καθώς επίσης και νοσήματα που μεταδίδονται αερογενώς όπως η ιλαρά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ηπατίτιδα Α, καθώς μεταδίδεται με την εντεροστοματική οδό, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής επαφής. Για την πρόληψη της νόσου υπάρχει αποτελεσματικό εμβόλιο. Απαιτούνται 2 δόσεις με ελάχιστο μεσοδιάστημα ενός μηνός. Τα κυριότερα συνιστώμενα πρόσθετα μέτρα αφορούν στην υγιεινή των χεριών και στα μέτρα πρόληψης των υδατογενών & τροφιμογενών νοσημάτων, καθώς και στην τήρηση ορθών σεξουαλικών πρακτικών (συστηματική χρήση προφυλακτικού, αποφυγή εντεροστοματικής επαφής).

Άλλοι κίνδυνοι υγείας, που συσχετίζονται με τις μαζικές συγκεντρώσεις είναι:

Παράμετροι, που επηρεάζουν τον κίνδυνο υγείας σε μαζικές συγκεντρώσεις, είναι:

Συστάσεις για Ταξιδιώτες

Συστήνονται σε όλους τους ταξιδιώτες πριν το ταξίδι:

Εμβόλιο Τετάνου — Διφθερίτιδας: Συστήνεται αναμνηστική δόση σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια.

Εμβόλιο Ιλαράς — Παρωτίτιδας — Ερυθράς (MMR): Συστήνεται σε όσους δεν έχουν χορηγηθεί 2 δόσεις ή δεν έχουν νοσήσει από τη νόσο.

Εμβόλιο ηπατίτιδας Α: Συστήνεται σε ταξιδιώτες χωρίς ανοσία. Το εμβόλιο συστήνεται να γίνεται 2 – 4 εβδομάδες ή το αργότερο 7 – 10 μέρες πριν το ταξίδι. Σε περίπτωση καθυστέρησης μπορεί να γίνει και άμεσα πριν την αναχώρηση. Το εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί είτε σε μία δόση οπότε παρέχεται προστασία για ένα έτος, είτε σε 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 6 – 12 ή 18 μηνών, οπότε παρέχεται προστασία που μπορεί να κυμαίνεται από 10 – 20 έτη ή και περισσότερο. Σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα μπορεί να χρειαστούν επιπλέον δόσεις.

Εμβόλιο ηπατίτιδας Β: Συστήνεται αν είναι υψηλός ο κίνδυνος έκθεσης σε αιματογενώς ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Μέτρα Πρόληψης των Τροφιμογενών & Υδατογενών Νοσημάτων