ΚΕΕΛΠΝΟ

Προϊόντα καπνού – Πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν


 

«Ελαφρά», «Ήπια» ή «Χαμηλής Περιεκτικότητας σε Πίσσα» Τσιγάρα. Μια όχι Ασφαλέστερη Επιλογή

Πολλοί καπνιστές επιλέγουν τα λεγόμενα «light» (ελαφρά), «mild» (ήπια) ή «lowtar» (χαμηλής περιεκτικότητας σε πίσσα) τσιγάρα, επειδή πιστεύουν ότι αυτά τα τσιγάρα είναι λιγότερο επιβλαβή για την υγεία τους από τα κανονικά τσιγάρα. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, τα τσιγάρα αυτά δεν είναι ασφαλέστερα από τα κανονικά. Η έκθεση σε πίσσα και νικοτίνη από ένα ελαφρύ τσιγάρο μπορεί να είναι εξίσου υψηλή με εκείνη ενός κανονικού τσιγάρου, ανάλογα με τον τρόπο εισπνοής του καπνού από τον καπνιστή. Συνεπώς, τα προϊόντα καπνού αυτού του είδους αποτελούν εξίσου σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, όσο και τα κανονικά τσιγάρα.

Αναλυτικότερα…. Εάν καπνίζετε light τσιγάρα, είναι πιθανό να εισπνέετε τόσο πίσσα, νικοτίνη ή άλλες χημικές ουσίες όσο και αν καπνίζατε κανονικά τσιγάρα. Πολλοί καπνιστές αντί να διακόψουν το κάπνισμα, επιλέγουν light τσιγάρα πιστεύοντας ότι έτσι επιβαρύνουν λιγότερο την υγεία τους. Στην πραγματικότητα όμως, οι καπνιστές αυτών των τσιγάρων παρουσιάζουν τα ίδια ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας με τους καπνιστές των κανονικών τσιγάρων. Ο μόνος εγγυημένος τρόπος για να μειώσετε τον κίνδυνο για την υγεία σας, καθώς και τον κίνδυνο για τους άλλους από την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα, είναι να σταματήσετε εντελώς το κάπνισμα. Ο κίνδυνος παραπλάνησης των καπνιστών είναι τόσο μεγάλος που η χρήση αυτών των παραπλανητικών ενδείξεων στις συσκευασίες των προϊόντων καπνού έχει απαγορευτεί  στις χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως οι αναφορές για την περιεκτικότητα των τσιγάρων αυτών σε πίσσα και νικοτίνη δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από τους καπνιστές, προκειμένου να υπολογιστεί πόση πίσσα ή νικοτίνη θα εισπνεύσουν στην πραγματικότητα. Αυτό οφείλεται στο ότι ο τρόπος με τον οποίο μετρώνται τα στοιχεία αυτά στο εργαστήριο (συσκευή που μιμείται το κάπνισμα) διαφέρει από τον πραγματικό τρόπο που εισπνέει το τσιγάρο ο καπνιστής. Η μέτρηση δηλαδή των ουσιών στο εργαστήριο και η πραγματική τελικά ποσότητα εισπνοής των ουσιών που εμπεριέχονται στο τσιγάρο μπορεί να διαφέρει σημαντικά. Στα light τσιγάρα υπάρχουν μικρά ανοίγματα στο φίλτρο, στο σημείο όπου οι καπνιστές συνήθως τοποθετούν τα χείλη τους ή τα δάκτυλά τους όταν καπνίζουν. Κατ’ αυτό τον τρόπο, στο εργαστήριο μετράται μικρή ποσότητα πίσσας και νικοτίνης, επειδή ο καπνός αναμειγνύεται με αέρα. Στην πραγματικότητα μόλις ο καπνιστής κλείσει με τα χείλη του ή τα δάκτυλα του τα ανοίγματα στο φίλτρο, καπνίζει ένα κανονικό τσιγάρο. Δηλαδή, σε πραγματικές συνθήκες καπνίσματος τα light τσιγάρα επιβαρύνουν την υγεία όσο και τα κανονικά τσιγάρα.

Επιπρόσθετα, είναι αλήθεια ότι το κάπνισμα light τσιγάρων οδηγεί τον καπνιστή σε βαθιές και μεγαλύτερης διάρκειας καθώς και πιο συχνές εισπνοές ή σε κατανάλωση μεγαλύτερου αριθμού τσιγάρων ημερησίως, προκειμένου να λάβει επαρκή ποσότητα νικοτίνης, ώστε να ικανοποιήσει την επιθυμία του και να διατηρήσει τα επίπεδα της νικοτίνης στο αίμα του στο βαθμό στον οποίο ο οργανισμός του έχει προσαρμοστεί. Ως αποτέλεσμα, οι καπνιστές καταλήγουν να εισπνέουν περισσότερη πίσσα, νικοτίνη και άλλες επιβλαβείς χημικές ουσίες σε συνθήκες πραγματικού καπνίσματος, σε σχέση με τις μετρήσεις που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο. Ο καπνιστής λοιπόν, μπορεί να εισπνεύσει την ίδια ακριβώς ποσότητα πίσσας και νικοτίνης τόσο από ένα κανονικό όσο και από ένα light τσιγάρο. Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο καπνίσματος. Οι βαθιές και μεγαλύτερης διάρκειας καθώς και οι πιο συχνές εισπνοές οδηγούν σε μεγαλύτερη έκθεση στις ουσίες αυτές.  Μάθετε λοιπόν πως δεν υπάρχει ασφαλές τσιγάρο. Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα:

&nbsp

 

Τα Θερμαινόμενα Προϊόντα Καπνού. Ενημερωθείτε πριν τα Επιλέξετε

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ως θερμαινόμενα προϊόντα καπνού (ΘΠΚ) θεωρούνται τα προϊόντα καπνού που παράγουν αερολύματα και περιέχουν νικοτίνη, χημικές ουσίες καθώς και άλλες πρόσθετες ουσίες, οι οποίες συχνά είναι αρωματικές. Τα ΘΠΚ μιμούνται τη συμπεριφορά του καπνίσματος των συμβατικών τσιγάρων. Τα ΘΠΚ δεν είναι ηλεκτρονικά τσιγάρα (e-cigarettes). Θερμαίνουν τον καπνό για να παράγουν νικοτίνη, χρησιμοποιώντας συστήματα θέρμανσης με μπαταρία. Αντιθέτως, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θερμαίνουν το υγρό (e-liquid)το οποίο μπορεί να περιέχει ή όχι νικοτίνη και που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν περιέχει καπνό. Τα ΘΠΚ θερμαίνουν τον καπνό, μέσω ενός συστήματος θέρμανσης που περικλείεται σε μια συσκευή, έως τους 350°C (χαμηλότερο από τους 600°C που αφορούν στα συμβατικά τσιγάρα). Η συσκευή θέρμανσης απαιτεί φόρτιση και ο χρήστης, μέσω του ειδικού στομίου, ρουφάει ανά διαστήματα προκειμένου να εισπνεύσει ποσότητα του αερολύματος, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρεται δια του στόματος στον οργανισμό.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όλα τα προϊόντα καπνού, συμπεριλαμβανομένων και των ΘΠΚ, είναι επιβλαβή. Παρά τους ισχυρισμούς που συχνά διατυπώνονται για «μείωση του κινδύνου» από τη χρήση των ΘΠΚ, δεν υπάρχουν επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είναι λιγότερο επιβλαβή από τα συμβατικά προϊόντα καπνού. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, τα ΘΠΚ περιέχουν χημικές ουσίες, που δεν βρίσκονται στον καπνό των τσιγάρων και ενδεχομένως να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Επιπλέον, >20 επιβλαβείς και δυνητικά επιβλαβείς χημικές ουσίες εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερες τιμές αναφοράς στα ΘΠΚ σε σχέση τα συμβατικά τσιγάρα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα οι τιμές 22 επιβλαβών ή δυνητικά επιβλαβών ουσιών στα ΘΠΚ ήταν πάνω από 200% υψηλότερες σε σχέση με τις τιμές στα συμβατικά τσιγάρα, ενώ για 7 ουσίες το ποσοστό ξεπερνούσε το 1.000%. Ανεξάρτητες μελέτες έδειξαν ότι τα ΘΠΚ εκπέμπουν σημαντικά επίπεδα καρκινογόνων (νιτροζαμίνες, ακεταλδεΰδη) ή πιθανόν καρκινογόνων ουσιών (φορμαλδεΰδη, ακρυλαμίδιο) καθώς και άλλα τοξικά και ερεθιστικά συστατικά.

Εντούτοις, δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος από τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού, παρόλο που οι εκπομπές από τα συγκεκριμένα προϊόντα περιέχουν επιβλαβή και δυνητικά επιβλαβή χημικά συστατικά.

&nbsp

 

Τα Ηλεκτρονικά Τσιγάρα. Ενημερωθείτε πριν τα Επιλέξετε

Με βάση τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας οι «ηλεκτρονικές συσκευές εισπνοής νικοτίνης» ή αλλιώς «ηλεκτρονικά τσιγάρα», δεν θεωρούνται προϊόντα καπνού, καθώς δεν περιέχουν καπνό αλλά μόνο νικοτίνη. Πιο συγκεκριμένα, οι συσκευές αυτές θερμαίνουν ένα διάλυμα (e-liquid) προκειμένου να δημιουργήσουν ένα αερόλυμα, το οποίο στην συνέχεια εισπνέεται από τον χρήστη. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ποικίλλουν ως προς τον τρόπο που παράγουν τις τοξικές ουσίες και διαχέουν τη νικοτίνη, εξαιτίας των διαφορών τους στο σχεδιασμό, στην ισχύ της μπαταρίας, στα κυκλώματα ελέγχου, καθώς και στις δυνατότητες τροποποίησης και προσαρμογής για χρήση και άλλων ουσιών, εκτός από τη νικοτίνη.

Οι γνώσεις σχετικά με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του ηλεκτρονικού τσιγάρου στην υγεία είναι μέχρι στιγμής περιορισμένες και απαιτείται περαιτέρω έρευνα. Οι προειδοποιήσεις των επιστημόνων επικεντρώνονται στα εξής: