ΚΕΕΛΠΝΟ

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΖΑΟΥΤΗΣ ΘΕΟΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ηλία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας
Perelman School of Medicine, ΗΠΑ