ΚΕΕΛΠΝΟ

Χρόνοι διενέργειας αναλύσεων δειγμάτων

Μπορείτε να δείτε ως συνημμένα αρχεία τους χρόνους διενέργειας αναλύσεων, που καταγράφηκαν από το Τμήμα Διαπίστευσης και Ποιοτικής Επάρκειας του Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας του ΚΕΕΛΠΝΟ, σε συνεργασία με τους Eπικεφαλής των Τμημάτων Μικροβιολογικής Ανάλυσης Νερών, Μικροβιολογικής Ανάλυσης Τροφίμων και Εμφιαλωμένων Νερών, Χημείας Νερών και Τροφίμων του Κ.Ε.Δ.Υ., υπό την επιστημονική επίβλεψη του Δρ Ε. Ν. Βελονάκη, Τεχνικού Υπευθύνου – Αν/τή Επ. Υπευθύνου Κ.Ε.Δ.Υ.

Παρουσιάζοντάς σας ένα συνοπτικό περίγραμμα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δομήσαμε μία νέα διαδικασία για το Δίκτυο Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, αυτή της καταγραφής των απαιτούμενων χρόνων και παρακολούθησης αυτών. Το Κ.Ε.Δ.Υ. είναι το πρώτο Εργαστήριο του Δικτύου στο οποίο θα εφαρμοστεί η ως άνω αναφερόμενη διαδικασία. Ακολούθως, η στόχευση είναι και τα υπόλοιπα Εργαστήρια να καταγράψουν τους αντίστοιχους χρόνους.

Σταθερά προσανατολισμένοι στην κατεύθυνση της διαρκούς βελτίωσης, βασική αρχή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ήταν μεταξύ άλλων απόρροια της επεξεργασίας των δεδομένων που λάβαμε από τους φορείς που συνεργαζόμαστε, μέσα από την ετήσια έρευνα ικανοποίησης του 2012. Σταθμίσαμε τα ευρήματα αυτής και προχωρήσαμε στη συγκεκριμένη βελτιωτική ενέργεια.

Ομάδα εργασίας καταγραφής χρόνων αναλύσεων

Η καταγραφή των απαιτούμενων χρόνων για τη διενέργεια των αναλύσεων, έγινε από την παρακάτω ομάδα εργασίας του Κ.Ε.Δ.Υ. υπό τον συντονισμό και την τελική επιμέλεια του Αναπλ. Επ. Υπεύθυνου του Κ.Ε.Δ.Υ. Δρ. Ε. Ν. Βελονάκη.