ΚΕΕΛΠΝΟ

Δίκτυο Εργαστηρίων

Όραμα

Το όραμα που κατευθύνει την ανάπτυξη του δικτύου του Κεντρικού και των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και επιστημονικά άρτιου μηχανισμού για την προάσπιση και την προστασία της υγείας των Ελλήνων, που θα υποστηρίζει την Εθνική Στρατηγική για τη Δημόσια Υγεία και την εν γένει εθνική πολιτική υγείας, βασισμένου στα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και εναρμονισμένου με τις αρχές και το πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημόσια Υγεία.

Στόχος

Το Δίκτυο των Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, έχει σαν στόχο την ανάπτυξη και οργάνωση ενός εργαστηριακού δικτύου, που θα εξασφαλίζει σε όλη τη χώρα, την επαγρύπνηση και επιτήρηση της Δημόσιας Υγείας από κάθε κίνδυνο και απειλή, την υπεύθυνη πληροφόρηση της πολιτείας, καθώς και την προάσπιση και προαγωγή της ποιότητας ζωής των πολιτών.

 

Βασικό πλαίσιο δραστηριοτήτων και λειτουργιών ΚΕΔΥ – ΠΕΔΥ

ΚΕΔΥ

ΚΕΔΥ – ΠΕΔΥ

Δράσεις Δικτύου (ΚΕΔΥ – ΠΕΔΥ)

To Δίκτυο Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας (ΔΕΔΥ), δηλαδή το Κεντρικό και τα Περιφερειακά Εργαστήρια εντείνουν διαρκώς τις δραστηριότητές τους, διαδραματίζοντας έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην προστασία της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τον απολογισμό των δράσεων του Δικτύου για τα αμέσως προηγούμενα έτη.

Οι προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό και περαιτέρω ενίσχυση του Δικτύου συνεχίζονται καθημερινά.

ΔΕΔΥ

Απολογισμός Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, 2021 Απολογισμός Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, 2014 Απολογισμός Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, 2013 Απολογισμός Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, 2012 Απολογισμός Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, 2011 Απολογισμός Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, 2010

ΚΕΔΥ

Συνοπτικός απολογισμός δράσεων ΚΕΔΥ 2021 – Α’ εξάμηνο 2022

Σχετικές παρουσιάσεις

Πολυμέσα