ΚΕΕΛΠΝΟ

Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ)

Στοιχεία επικοινωνίας

Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας
Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 34, 16672, Βάρη Αττικής
210 - 8921004-005
210 - 8921006

Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 34
Ταχ. Κώδικας: 16672, Βάρη Αττικής
Τηλέφωνο: 210 – 8921007-009
Φαξ: 210 – 8921006

Το ΚΕΔΥ βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το ερευνητικό κέντρο “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ”.

Οδηγίες αποθήκευσης και μεταφοράς δειγμάτων στο ΚΕΔΥ (Νερά, τρόφιμα) Πληροφορίες σχετικά με τη νόσο των λεγεωνάριων για διευθυντές τουριστικών καταλυμάτων Guidance for managing Legionella in building water systems during the COVID-19 pandemic Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, απευθυνθείτε στο ΚΕΔΥ

Οδηγίες αποθήκευσης και μεταφοράς δειγμάτων στο Τμήμα Μελέτης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Μικροβιακής Αντοχής στα Αντιβιοτικά του ΚΕΔΥ

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Πρόγραμμα Έβρου Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας

Τομέας Εμβολίων και Βιολογικών Παραγόντων του ΚΕΔΥ

Ο τομέας αυτός έχει την ευθύνη της φύλαξης, συντήρησης, διακίνησης και διάθεσης εμβολίων, ορών και συναφών βιολογικών προϊόντων προς όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας.

Η αποστολή γίνεται μετά από έγγραφη εντολή της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κατόπιν αιτήματος της υπηρεσίας.

Η αποθήκευση γίνεται σε ειδικούς χώρους – δωμάτια ψυγεία – με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας.

Για την εξυπηρέτηση και την τεχνικά άρτια λειτουργία του τμήματος λειτουργεί εφαρμογή ειδικού ηλεκτρονικού προγράμματος αποθήκης.

Επίσης ξεκίνησε η διαδικασία πιστοποίησης των λειτουργιών του τμήματος (φύλαξης και διανομής).

Το τμήμα διακινεί τα προϊόντα που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα.

Α/Α Ονομασία Προϊόντος
1 PANDEMRIX
2 FOCETRIA
3 ΚΕΚΑΘΑΡΜΕΝΗ ΦΥΜΑΤΙΝΗ
4 Δ.Τ.Κ.Π. ( D.T.aP.-I.P.V. )
5 ΑΝΤΙΤΥΦΙΚΟ
6 ΑΝΤΙΧΟΛΕΡΙΚΟ ΠΟΣΙΜΟ
7 ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ
8 ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΟ
9 ΑΝΤΙΓΡΙΠΠΙΚΟ
10 ΙΛΑΡΑΣ
11 ΕΡΥΘΡΑΣ
12 ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΟΣ ΕΝΕΣΙΜΟ
13 ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ (ΜΙΑ ΔΟΣΗ)
14 ΙΛΑΡΑΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ
15 ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟ
16 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β’ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
17 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
18 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α’ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
19 BCG
20 ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ
21 ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΚΟ-ΤΕΤΑΝΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
22 ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ A,C,Y,W,135 (10δ.)
23 ΑΙΜΟΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ
24 ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
25 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
26 ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ (VARILRIX)
27 ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ
28 ΟΡΟΙ ΑΝΤΙΟΦΙΚΟΙ
29 ΣΦΑΙΡΙΝΗ Γ’ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΗ
30 ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΑΝΟΣΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ

Το β’ εξάμηνο του 2009 διαχειρίστηκε την πανδημία της γρίπης Η1Ν1 και απέστειλε σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα, που λειτούργησαν στην χώρα, εμβόλια, σύριγγες και το αντίστοιχο ενημερωτικό υλικό.

Δραστηριότητα 2010 – 2011

Οι συνολικές αποστολές εμβολίων με τον Καλλικράτη στις ΔΥΝΑ, Κέντρα Υγείας και Δημοτικά Ιατρεία της χώρας παρουσιάζουν έως και τον Οκτώβριο του 2011 μεγάλη αύξηση η οποία παρουσιάζεται στον πίνακα ακολούθως:

Έτος Φορείς Αποστολές Εμβολίων Αποστολές ορών – φυματικών Σύνολο Αποστολών
2010 56 ΔΥΝΑ 47.144 δόσεις 43.427 φιαλίδια 394
Έως
20.10.2011
56 ΔΥΝΑ – Εμβολιαστικά Κέντρα Καλλικράτη 85.976 δόσεις 49.828 φιαλίδια 391

Γιώργος Κόνιαρης, Τομέας Εμβολίων ΚΕΔΥ
Τηλ.: 210 8921011 – 12 – 25
Fax.: 210 8921017