ΚΕΕΛΠΝΟ

Δελτία Δειγματοληψίας (για μικροβιολογική και χημική ανάλυση υδάτων κατανάλωσης και υδάτων αναψυχής)

Oδηγίες δειγματοληψίας για χημική ανάλυση σε νερά ανθρώπινης κατανάλωσης

 

ΚΕΔΥ

E-09-09_Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-10_Δελτίο Δειγματοληψίας για Κολυμβητικές Δεξαμενές (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-11_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμπόριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-12_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμφιαλωτήριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-13_Δελτίο Δειγματοληψίας για Ακτές Κολύμβησης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-15_Δελτίο Δειγματοληψίας για Τρόφιμα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-16_Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Χημικές αναλύσεις) E-09-17_Δελτίο Δειγματοληψίας για Κολυμβητικές Δεξαμενές (Χημικές Αναλύσεις) E-09-18_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το Εμπόριο (Χημικές Αναλύσεις) E-09-19_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμφιαλωτήριο (Χημικές Αναλύσεις) E-09-20_Δελτίο Δειγματοληψίας για Ακτές Κολύμβησης (Χημικές Αναλύσεις) E-09-21_Δελτίο Δειγματοληψίας για Απόβλητα (Χημικές Αναλύσεις) E-09-25 Δελτίο δειγματοληψίας εσωτερικών υδάτων χημική ανάλυση Ε-09-26 Δελτίο Δειγματοληψίας Δειγμάτων Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Ε-09-27 Δελτίο δειγματοληψίας δειγμάτων για μικροβιολογική ανάλυση και έλεγχο στειρότητας Ε-09-28 Δελτίο δειγματοληψίας υγρών αποβλήτων για μικροβιολογική ανάλυση Ε-09-30_Παραπεμπτικό Ελέγχου Aντοχής Μικροοργανισμών Ε-09-34_Δελτίο Δειγματοληψίας Δειγμάτων Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (Χημική Ανάλυση) E-09-43 Παραπεμπτικό για εξέταση κοπράνων με Multiplex PCR E-09-46_Δελτίο Δειγματοληψίας για Λεγεωνέλλα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

 

ΠΕΔΥ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

E-09-09_Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-10_Δελτίο Δειγματοληψίας για Κολυμβητικές Δεξαμενές (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-11_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμπόριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-12_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμφιαλωτήριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-13_Δελτίο Δειγματοληψίας για Ακτές Κολύμβησης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-14_Δελτίο Δειγματοληψίας για Λεγεωνέλλα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-15_Δελτίο Δειγματοληψίας για Τρόφιμα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

 

ΠΕΔΥ Θεσσαλίας

E-09-09 Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-10 Δελτίο Δειγματοληψίας για Κολυμβητικές Δεξαμενές (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-11 Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμπόριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-12 Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμφιαλωτήριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-13 Δελτίο Δειγματοληψίας για Ακτές Κολύμβησης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-14 Δελτίο Δειγματοληψίας για Λεγεωνέλλα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-15 Δελτίο Δειγματοληψίας για Τρόφιμα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-16 Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Χημικές αναλύσεις) E-09-17 Δελτίο Δειγματοληψίας για Κολυμβητικές Δεξαμενές (Χημικές Αναλύσεις) E-09-18 Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το Εμπόριο (Χημικές Αναλύσεις) E-09-19 Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμφιαλωτήριο (Χημικές Αναλύσεις) E-09-20 Δελτίο Δειγματοληψίας για Ακτές Κολύμβησης (Χημικές Αναλύσεις) E-09-21 Δελτίο Δειγματοληψίας για Απόβλητα (Χημικές Αναλύσεις) Ε-09-25 Δελτίο Δειγματοληψίας Εσωτερικών Υδάτων για κοινές παραμέτρους (Χημικές Αναλύσεις) Ε-09-26 Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερού και Υγρού ΜΤΝ (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) Ε-09-27 Δελτίο Δειγματοληψίας για Ελεγχο Στειρότητας (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) Ε-09-28 Δελτίο Δειγματοληψίας για Λύματα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) Ε-09-34 Δελτίο Δειγαμτοληψίας για Νερό από ΜΤΝ (Χημικές Αναλύσεις) Ε-09-35 Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερό από ΜΤΝ για Βαρέα Μέταλλα (Xημικές Αναλύσεις) Ε-09-36 Δελτίο Δειγματοληψίας Εσωτερικών Υδάτων για Βαρέα Μέταλλα (Χημικές Αναλύσεις) Ε-09-37 Δελτίο Δειγματοληψίας Εσωτερικών Υδάτων Ιχθυοκαλλιέργειας για Βαρέα Μέταλλα (Χημικές Αναλύσεις) Ε-09-38 Δελτίο Δειγματοληψίας Εσωτερικών Υδάτων Ιχθυοκαλλιέργειας για κοινές παραμέτρους (Χημικές Αναλύσεις) Ε-09-39 Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερό Εμφιαλωμένο από το Εμπόριο για Βαρέα Μέταλλα (Χημικές Αναλύσεις) Ε-09-40 Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερό από Εμφιαλωτήριο για Βαρέα Μέταλλα (Χημικές Αναλύσεις) Ε-09-41 Δελτίο Δειγματοληψίας για Τρόφιμα (Μοριακές Αναλύσεις)

 

ΠΕΔΥ Κρήτης

E-09-09_Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-10_Δελτίο Δειγματοληψίας για Κολυμβητικές Δεξαμενές (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-11_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμπόριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-12_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμφιαλωτήριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-13_Δελτίο Δειγματοληψίας για Ακτές Κολύμβησης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-14_Δελτίο Δειγματοληψίας για Λεγεωνέλλα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-15_Δελτίο Δειγματοληψίας για Τρόφιμα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

 

ΠΕΔΥ Νοτίου Αιγαίου

E-09-09_Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-10_Δελτίο Δειγματοληψίας για Κολυμβητικές Δεξαμενές (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-11_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμπόριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-12_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμφιαλωτήριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-13_Δελτίο Δειγματοληψίας για Ακτές Κολύμβησης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-14_Δελτίο Δειγματοληψίας για Λεγεωνέλλα (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)

 

ΠΕΔΥ Κεντρικής Μακεδονίας

E-09-09_Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-10_Δελτίο Δειγματοληψίας για Νερά Κολυμβητικών Δεξαμενών (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-11_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμπόριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-12_Δελτίο Δειγματοληψίας για Εμφιαλωμένο Νερό από το εμφιαλωτήριο (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-13_Δελτίο Δειγματοληψίας για Ακτές Κολύμβησης (Μικροβιολογικές Αναλύσεις) E-09-14_Δελτίο Δειγματοληψίας για Legionella (Μικροβιολογικές Αναλύσεις)