ΚΕΕΛΠΝΟ

Επιδημιολογικά – Στατιστικά Δεδομένα

Οι στόχοι της επιδημιολογικής επιτήρησης των λοιμωδών νοσημάτων είναι:

Η επιδημιολογική επιτήρηση γίνεται κυρίως μέσω των 3 συστημάτων επιτήρησης (βλ. παρακάτω), ενώ συμπληρωματικό ρόλο στην επιτήρηση παίζουν ειδικά συστήματα.

Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Σύστημα Παρατηρητών Νοσηρότητας (Sentinel) Ειδικά Συστήματα Επιτήρησης / Δήλωσης Κρουσμάτων