ΚΕΕΛΠΝΟ

Επιδημιολογικά – Στατιστικά Δεδομένα

Οι στόχοι της επιδημιολογικής επιτήρησης των λοιμωδών νοσημάτων είναι:

Η επιδημιολογική επιτήρηση γίνεται κυρίως μέσω των 3 συστημάτων επιτήρησης (βλ. παρακάτω), ενώ συμπληρωματικό ρόλο στην επιτήρηση παίζουν ειδικά συστήματα.

Στα πλαίσια της επίτευξης του παραπάνω έργου το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ βρίσκεται σε συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

image_print