ΚΕΕΛΠΝΟ

Εκπαίδευση

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επιδημιολογία Πεδίου και στη Μικροβιολογία ∆ημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων

Το πρόγραμμα υποτροφιών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC Fellowship Programme) είναι πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας δύο ετών και αποτελείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επιδημιολογία Πεδίου (European Programme for Intervention Epidemiology Training-EPIET) και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Μικροβιολογία Δημόσιας Υγείας (European Public Health Microbiology Training Programme-EUPHEM).

Και τα δύο προγράμματα παρέχουν εκπαίδευση και πρακτική εμπειρία χρησιμοποιώντας την προσέγγιση «μάθηση μέσω δράσης».

Το EPIET ξεκίνησε το 1995, με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου καλά εκπαιδευμένων επιδημιολόγων πεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την ενίσχυση της εφαρμοσμένης επιδημιολογίας των μεταδοτικών νοσημάτων τόσο σε επίπεδο κρατών μελών (ΚΜ) όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρέχει εκπαίδευση και πρακτική εμπειρία στην επιδημιολογία πεδίου (διερεύνηση επιδημιών, επιτήρηση λοιμωδών νοσημάτων, εφαρμοσμένη έρευνα, εκπαίδευση, επιστημονική επικοινωνία) με έμφαση και προσανατολισμό στην «πράξη δημόσιας υγείας». Απευθύνεται σε ιατρούς, επιδημιολόγους, νοσηλευτές, μικροβιολόγους, κτηνιάτρους, βιολόγους και άλλους επαγγελματίες των επιστημών υγείας ή κοινωνικών επιστημών με προηγούμενη εμπειρία στη δημόσια υγεία ή/και επιδημιολογία, οι οποίοι ενδιαφέρονται για μελλοντική επαγγελματική απασχόληση στην επιδημιολογία πεδίου.

Οι υποψήφιοι εκπαιδεύονται σε εθνικά ή περιφερειακά κέντρα επιτήρησης και ελέγχου των μεταδοτικών νοσημάτων στην ΕΕ και σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

O ΕΟΔΥ αποτελεί Κέντρο Εκπαίδευσης του EPIET κατόπιν έγκρισης από το ECDC από το 2011 (ως πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ).

Το EUPHEM στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου μικροβιολόγων δημόσιας υγείας για την ενίσχυση της επιτήρησης και του ελέγχου των μεταδοτικών νοσημάτων. Παρέχει εκπαίδευση και πρακτική εμπειρία στη μικροβιολογία της δημόσιας υγείας σε εργαστήρια με λειτουργίες δημόσιας υγείας στην ΕΕ. Απευθύνεται σε μικροβιολόγους της ΕΕ με προηγούμενη εκπαίδευση/εμπειρία στην ιατρική, κτηνιατρική ή περιβαλλοντική μικροβιολογία και έντονο ενδιαφέρον για την εφαρμογή επιδημιολογικών αρχών και μεθόδων σε δεδομένα μικροβιολογίας που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και τον έλεγχο νοσημάτων στον ανθρώπινο πληθυσμό.

Ο ΕΟΔΥ αποτελεί μέλος του ελληνικού EUPHEM Consortium (ΕΣ∆Υ, ΕΟΔΥ, Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, ΕΚΠΑ – Ιατρική Σχολή, Κέντρο Αναφοράς Φυματίωσης Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία») στα πλαίσια του EUPHEM.

Τα προγράμματα EPIET και EUPHEM αποτελούνται από δύο κατευθύνσεις, την κατεύθυνση European Union-track (EU-track) και την κατεύθυνση Member State – track (MS-track).

Στην κατεύθυνση EU-track,  οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται και εκπαιδεύονται για δύο έτη στους αναγνωρισμένους χώρους κατάρτισης μίας χώρας της ΕΕ διαφορετικής από τη δική τους, με την υποστήριξη του ECDC (κάλυψη μισθού και εξόδων παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων). Στην εθνική κατεύθυνση MS -track τα ΚΜ επιλέγουν εκπαιδευόμενο από το εργατικό δυναμικό του τομέα της δημόσιας υγείας της χώρας, ο οποίος εκπαιδεύεται στη δική του χώρα και το ECDC χρηματοδοτεί την συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Στα πλαίσια των δύο προγραμμάτων στον ΕΟΔΥ πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες δράσεις:

  1. εκπαίδευση και επίβλεψη των συμμετεχόντων στις κατευθύνσεις MS-track και EU-track
  2. διδασκαλία στα σεμινάρια των EPIET / EUPHEM

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: https://www.ecdc.europa.eu/en/epiet-euphem

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επιδημιολογία Πεδίου στη Μεσόγειο και τη  Μαύρη Θάλασσα

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επιδημιολογία Πεδίου στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (Mediterranean and Black Sea Programme for Intervention Epidemiology Training, MediPIET) είναι ένα διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογία πεδίου που απευθύνεται σε επαγγελματίες δημόσιας υγείας από χώρες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας που δεν ανήκουν στην ΕΕ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

O κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ασφάλειας στον τομέα της υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, με την υποστήριξη της δημιουργίας υποδομής για την πρόληψη και τον έλεγχο των απειλών για την υγεία μέσω της δημιουργίας ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος εκπαίδευσης στην επιδημιολογία πεδίου στην περιοχή.

Ειδικότεροι στόχοι του  προγράμματος είναι η δημιουργία μιας βιώσιμης κοινοπραξίας με τη συμμετοχή οργανισμών δημόσιας υγείας από χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δημιουργία ενός δικτύου επιδημιολόγων πεδίου μέσω του οποίου υποστηρίζεται και προωθείται η ανταλλαγή εμπειρίας, τεχνογνωσίας και γνώσης μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών.

Επί του παρόντος, οι χώρες που συμμετέχουν είναι 18 και περιλαμβάνουν τις: Αίγυπτο, Αλβανία, Αλγερία, Αρμενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ιορδανία, Κόσοβο, Λίβανο, Λιβύη, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Ουκρανία, Παλαιστίνη, Σερβία, Τυνησία. Επιπλέον, το Ισραήλ και η Τουρκία συμμετέχουν ως παρατηρητές.

Ο ΕΟΔΥ συμμετέχει στην Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή του προγράμματος ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, μίας από τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες (μαζί με Γαλλία και Ισπανία) του δικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: http://medipiet.eu/

Πρακτική άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο ΕΟΔΥ αποτελεί κέντρο πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα αρμοδιότητάς του.  

 

Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων

Ο ΕΟΔΥ συμμετέχει στις δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ECDC στοχεύει στην κάλυψη των θεσμικών αναγκών των κρατών-μελών, προκειμένου να αποκτήσουν ικανό εργατικό δυναμικό. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προγράμματος επαγγελματίες δημόσιας υγείας από κάθε κράτος μέλος αλληλεπιδρούν με εμπειρογνώμονες του ECDC, άλλων χωρών και άλλων διεθνών οργανισμών σε επίπεδο ΕΕ.