ΚΕΕΛΠΝΟ

Προγράμματα / Συνεργασίες

MOBILISE

MOBILISE : A novel and green mobile One Health laboratory for (re-)emerging infectious disease outbreaks – Innovative One Health solution for infectious disease detection

MOBILISE : A novel and green mobile One Health laboratory for (re-)emerging infectious disease outbreaks – Innovative One Health solution for infectious disease detection (EN)

JA – Terror

Το Πρόγραμμα έχει σαν σκοπό την ενίσχυση της αντιμετώπισης και διαχείρισης στον τομέα της Υγείας, όσον αφορά σε Απειλές Ηθελημένης Απελευθέρωσης από Βιολογικούς και Χημικούς Παράγοντες ( περιστατικά Βιοτρομοκρατίας).

Η αύξηση του επιπέδου της ετοιμότητας των Υπηρεσιών Υγείας, η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας καθώς και η ενίσχυση της Διατομεακής συνεργασίας με άλλους εμπλεκόμενους Φορείς όπως είναι η ΕΑ, το ΠΣ, το ΓΧΚ, η ΓΓΠΠ, αποτελούν το ζητούμενο του εν λόγω Προγράμματος.

JA Terror

Home page – JA TERROR

EU Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA)

Ενίσχυση των εθνικών υποδομών και δυνατοτήτων για αλληλούχηση ολόκληρου του γονιδιώματος (WGS) ή/και αντίστροφη μεταγραφή – αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (RT-PCR) για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» (GRANT/2021/PHF/23776) για το ΚΕΔΥ (Βάρη Αττικής), ΠΕΔΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Λάρισα), ΠΕΔΥ ΚΡΗΤΗΣ ( Ηράκλειο).

 

Ε.Π. “Περιφερειακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020”

Άξονας προτεραιότητας “Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού”

«Ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την επιδημία COVID-19 και για την βελτίωση της πρόσβασης του πληθυσμού σε ανθεκτικές υπηρεσίες υγείας»

ΕΣΠΑ ΠΕΔΥ Θεσσαλίας – Σκοπός Προγράμματος

 

Πρόγραμμα STAMINA

Αντικείμενο προγράμματος STAMINA

STAMINA Ενημερωτικό Δελτίο: 1η Έκδοση

STAMINA Newsletter: 2η Έκδοση

Στο πλαίσιο των εργασιών των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα STAMINA, οι συνεργάτες του προγράμματος από τη Σλοβενία κατά την προετοιμασία της εφαρμογής ειδικής άσκησης (Slovenian Trial Implementation) ανακοίνωσαν τις δραστηριότητες του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο μέσω των ΜΜΕ.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί παρουσιάζεται η περιγραφή του προγράμματος στο κοινό κατά τη διάρκεια δελτίου ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης.  

 https://365.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174898290

 

EU – JAV – European Joint Action on Vaccination

Κοινή δράση χωρών της ΕΕ, η οποία στοχεύει στη δημιουργία συγκεκριμένων εργαλείων για τη βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης στην ΕΕ και, κατά συνέπεια, στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Το πρόγραμμα βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης.

 

European Joint Action on Antimicrobial Resistance & Healthcare – Associated Infections EU – JAMRAI

Κοινή δράση χωρών της ΕΕ, η οποία αφορά στην πρόληψη της μικροβιακής αντοχής και των λοιμώξεων που συνδέονται με χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο του 3ου Προγράμματος ∆ράσης της Ε.Ε. στον Τομέα της Υγείας 2014 – 2020. Έχει υλοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο που αντιστοιχεί στο πρώτο έτος του προγράμματος, έχει κατατεθεί η ετήσια αναφορά και ξεκινάει η υλοποίηση του δεύτερου έτους. Περισσότερα: https://eu-jamrai.eu/

 

Joint Action on integrating prevention, testing and linkage to care strategies across HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe-INTEGRATE

Κοινή δράση χωρών της ΕΕ  (3ο πρόγραμμα υγείας), της οποίας σκοπός είναι ο προσδιορισμός και η ανταλλαγή τεκμηριωμένων καλών πρακτικών καθώς και η υιοθέτηση και ενσωμάτωση στρατηγικών τόσο για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση όσο και τη διασύνδεση με τη φροντίδα για τον HIV, τις ιογενείς ηπατίτιδες B & C, των άλλων ΣΜΝ και της φυματίωσης.  Ο στόχος στον οποίο επικεντρώνεται η “INTEGRATE” είναι η ανάπτυξη καινοτόμων αποδοτικών στρατηγικών υγείας για τα νοσήματα αυτά, οι οποίες θα απαντούν και στις ανάγκες των ευάλωτων πληθυσμών, καθώς και η ενσωμάτωσή τους στα εθνικά συστήματα υγείας των κρατών μελών της ΕΕ μέχρι το 2020, στο πλαίσιο διαμόρφωσης βιώσιμων αποτελεσματικών πολιτικών υγείας.

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Περισσότερα: https://integrateja.eu/

 

EU JA – SHARP «Strengthened Health and Regulation Preparedness»

Κοινή δράση των χωρών της ΕΕ, της οποίας σκοπός είναι η ενδυνάμωση της προετοιμασίας στην ΕΕ, απέναντι στις σοβαρές διασυνοριακές απειλές στην υγεία και η ενίσχυση της εφαρμογής του ∆ιεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού. Έχει κατατεθεί η αίτηση χρηματοδότησης και αναμένεται η αξιολόγηση.

Σελίδα προγράμματος JA SHARP

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επιδημιολογία Πεδίου και στη Μικροβιολογία ∆ημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων

Το πρόγραμμα υποτροφιών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC Fellowship Programme) είναι πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας δύο ετών και αποτελείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επιδημιολογία Πεδίου (European Programme for Intervention Epidemiology Training-EPIET) και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Μικροβιολογία Δημόσιας Υγείας (European Public Health Microbiology Training Programme-EUPHEM).

Και τα δύο προγράμματα παρέχουν εκπαίδευση και πρακτική εμπειρία χρησιμοποιώντας την προσέγγιση «μάθηση μέσω δράσης».

O ΕΟΔΥ αποτελεί Κέντρο Εκπαίδευσης του EPIET κατόπιν έγκρισης από το ECDC από το 2011 (ως πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) ενώ αποτελεί μέλος του ελληνικού EUPHEM Consortium (ΕΣ∆Υ, ΕΟΔΥ, Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, ΕΚΠΑ – Ιατρική Σχολή, Κέντρο Αναφοράς Φυματίωσης Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία») στα πλαίσια του EUPHEM.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και στην ιστοσελίδα του ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/epiet-euphem

 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επιδημιολογία Πεδίου στη Μεσόγειο και τη  Μαύρη Θάλασσα

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επιδημιολογία Πεδίου στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (Mediterranean and Black Sea Programme for Intervention Epidemiology Training, MediPIET) είναι ένα διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογία πεδίου που απευθύνεται σε επαγγελματίες δημόσιας υγείας από χώρες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας που δεν ανήκουν στην ΕΕ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

O κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ασφάλειας στον τομέα της υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, με την υποστήριξη της δημιουργίας υποδομής για την πρόληψη και τον έλεγχο των απειλών για την υγεία μέσω της δημιουργίας ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος εκπαίδευσης στην επιδημιολογία πεδίου στην περιοχή.

Ο ΕΟΔΥ συμμετέχει στην Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή του προγράμματος ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, μίας από τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες (μαζί με Γαλλία και Ισπανία) του δικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και στην ιστοσελίδα: http://medipiet.eu/

 

Συμφωνία  με το Πανεπιστήμιο της Κατάνιας (Ιταλία)

Αφορά  επιστημονική συνεργασία στον τομέα των εμβολιασμών του γενικού πληθυσμού και των επαγγελματιών υγείας  για το χρονικό διάστημα 2018-2020

 

Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ολοκληρώθηκε στις 19 Αυγούστου 2018.

 

CARE – Common Approach for REfugees and other migrants’ health

Χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία (2014- 2020), με συμμετοχή 5 χωρών της ΕΕ και με στόχο στόχο την προώθηση της καλύτερης κατανόησης της κατάστασης υγείας των προσφύγων/μεταναστών καθώς και την υποστήριξη της κατάλληλης κλινικής αντιμετώπισης των αναγκών υγείας των προσφύγων/μεταναστών. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2017 Περισσότερα: http://careformigrants.eu